17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda belediyemizce istihsal edilen içme sularının dağıtımını sağlayan şebekenin belirli noktalarından alınan su numunelerinin analiz sonucu uygun olarak gelmiştir…

0
297

17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda belediyemizce istihsal edilen içme sularının dağıtımını sağlayan şebekenin belirli noktalarından alınan su numunelerinin analiz sonucu uygun olarak gelmiştir…