18.05.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
408

Belediye Encümeninin 18.05.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:92
Belediyemiz Encümeni 18.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Yaz sezonu gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu liman içine 18.05.2016 çarşamba gününden itibaren motorlu araç girişinin yasaklanmasına, bisikletlerin ise sadece gece saat 20.00 – 24.00 saatleri arasında girmemesine ve bu şekilde uygulama yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:93
Belediyemiz Encümeni 18.05.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZET: Genel
Kültür ve Turizm Bakanlığı ( Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğünün) 11.03.2015 tarih ve 2015/03 sayılı genelgesi gereğince Beldemiz Küçükkuyu’da 15 Mayıs.2016-15 Ekim.2016 ayları arasında inşaat yasağı uygulanmasına, aksi takdirde yasağa uymayanlar için gerekli cezai işlemlerin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.