19.10.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
237

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 19.10.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 19.10.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

 

KARAR NO:226

KARAR ÖZETİ: Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 94.Yıldönümü nedeniyle 29 Ekim 2017 Pazar günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramın’da günün anlam ve önemine ilişkin panel düzenlenmesine ve konuşmalar yapmak üzere Beldemize davet edilen konuşmacı ve panelistlerin yol, konaklama vb. giderlerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:227

KARAR ÖZETİ: Tevhit (Birleştirme)

1701 nolu LİHKAP’ın 12/10/2017 tarih ve 2017644 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 18.10.2017 tarih ve 20173158 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahalle, Tepe Mahalle mevkii, i17d23a1b pafta, 153 ada, 2 ve 3 parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmakta ve plana uygun olarak hazırlanmıştır.Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi mevkii, i17d23a1b pafta, 153 ada, 2 ve 3 nolu parseller Nursen YILDIZHAN, Nigar ÇALIK, Nurten AKGÜN adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:228

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

18.10.2017 tarih ve 20173157 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen ; ilgilisi Hasan TOP’un 17.10.2017 tarih ve 20171772 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d23a1b pafta, 153 ada, 13 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahalle Mevkii, i17d23a1b pafta, 153 ada, 13 nolu parselde arsa vasıflı Hasan TOP adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:229

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

18.10.2017 tarih ve 20173156 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen; İlgilileri Mehmet ERGİN ve Gülsüm GEDİK’in 17/10/2017 tarih ve 20171764 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a1b pafta, 287 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 20/06/2017 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-309) i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a1b pafta, 287 ada, 4 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı Mehmet ERGİN(1/2 hisse) ve Gülsüm GEDİK(1/2 hisse) adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın tam imar parseli olacak şekilde hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:230

KARAR ÖZETİ: Tevhiden Yola Terk -ifraz

18.10.2017 tarih ve 20173155 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle teklif edilen; İlgilileri ; Fatma ERGİN, Fikriye Fehamet KURUOBA ve İbrahim ERGİN’in 17/10/2017 tarih ve 20171765 kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d19d4a pafta, 197 ada, 17 ve 19 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk ve ifraz dosyası 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d19d4a imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmakta olup, 197 ada 17 ve 19 nolu parsellerin arsa vasfına çevrilmesinde sakınca yoktur.Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı Mevkii, i17d19d4a pafta, 197 ada, 17 ve 19 nolu parseller de kayıtlı zeytinlik vasıflı Fatma ERGİN(1/3 hisse), Fikriye Fehamet KURUOBA(1/3hisse), İbrahim ERGİN(1/3 hisse) adına kayıtlı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin sonucunda oluşan (A) nolu parselin bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinde sonra kalan kısmın (B) ve ( C) nolu tam imar parseli, (D) nolu artık (şuulu) imar parseli olacak şekilde ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:231

KARAR ÖZETİ: 2018 yılı Akaryakıt Alımı

Belediyemize ait araçlara 2018 yılı içinde kullanılmak üzere akaryakıt ihtiyacı hasıl olmuştur. 2017 yılı içinde belediyemizde bulunan araçlarda kullanılan akaryakıt miktarları göz önünde bulundurularak , 2018 yılı içinde ; 95 oktan kurşunsuz benzin 10000 (onbin) litre, motorin euro dizel 180000 (yüzseksenbin) litre akaryakıt alımı yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

19.10.2017 tarihli Encümen 6 adet karardan ibarettir.