2015 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
317

2015 EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 07.10.2015 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR
GÜNDEM :

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 62.maddesi gereğince Belediyemizin 2016 yılına ait Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi

2-Hizmet alımı ihalesi yapılarak 2016 yılında personel çalıştırılması konusunun görüşülmesi

3-5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin “n” bendi gereğince Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesindeki bir caddenin ve sokağın isimlerinin değiştirilmesi konusunun görüşülmesi

4- İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 22633 sayılı yazısı ekinde gönderilen Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği’nin Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapılacak olan arazinin imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt işi konulu yazısının görüşülmesi

5-Kurumumuz Zabıta Amirliği’nin 17.09.2015 tarihli ve Kurumumuz Veteriner Hekimi H.B**** K******’nun 22.09.2015 tarihli müzekkerelerinin görüşülmesi

6-Mida Sitesi Yönetimi tarafından verilen 29.09.2015 tarihli trafo yeri mülkiyeti konulu dilekçenin görüşülmesi

7-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Karaotlar mevkii İ17D-18-C-3-B pafta,310 Ada,11 Parselde F**** D******* adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği dosyasının görüşülmesi

8-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe köyü, Hacımustafa tepesi mevkii İ17D-17-C-3-C, İ17-D-22-B-2-B pafta,265 Ada,5 Parselde H***** D****, A**** D****, İ***** D****, M***** B****, M****** Ç*****, O**** Ö******, M***** A** Ö******, S***** Ö*****, M****** Ö****** ve E**** Ö****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/5000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve aynı kişilere ait 241 ada,2 parsel için hazırlatılan 1/5000 ölçekli uygulama imar planı dosyasının görüşülmesi

9-Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe köyü, Hacımustafa tepesi mevkii İ17D-17-C-3-C, İ17-D-22-B-2-B pafta,265 Ada,5 Parselde H***** D****, A**** D****, İ***** D****, M***** B****, M****** Ç*****, O**** Ö******, M***** A** Ö******, S***** Ö******, M****** Ö****** ve E**** Ö****** adlarına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ve aynı kişilere ait 241 ada,2 parsel için hazırlatılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyasının görüşülmesi