2015 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
372

2015 HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 03.06.2015 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2015/ 33
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 03.06.2015 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasıyla toplantıya devam edildi. Mayıs ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “f” bendi gereğince Belediyemizin yıllık Gelir tarife cetvelleri düzenlenerek 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiş olup düzenlenen cetveller karar ekine konmuştur.

KARAR NO: 2015 / 34
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 2: Troas Bölgesi Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği’nin 11.05.2015 tarih ve 2015/52 sayılı yazısı ile birlikçe yapılması planlanan katı atık bertaraf ve düzenli depolama işi için 28.04.2015 tarihinde yapılan birlik meclisince alınan karar doğrultusunda 07.05.2015 tarihinde belediyeler, İl Özel İdaresi ve İlbank A.Ş. yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sonucu fizibilite raporu 2014 yılı nüfus kriterleri kentsel ve kırsalda çıkan atık miktarları göz önüne alınarak yeniden borçlanma tablosu hazırlanmıştır. Toplam 24.780.000,00 TL’lik kredi talebindeki Kurumumuz adına çıkan KDV dahil 2.763.957,82 TL’lik kısmı için borçlanma ( kredi talebinde bulunulması) için Belediye Başkanı C***** B*****’a yetki verilmesine, yapım ve kontrollük yetkisinin ise İlbank A.Ş.’ye verilmesinin uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2015 / 35
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 3: 5393 sayılı belediye kanunun 18.maddesinin “ t “ bendine istinaden mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesi konusunun görüşülmesine başlandı.5393 sayılı Belediye Kanunun 14.maddesine ve 18.maddesinin “t” bendine istinaden Belde sınırlarımızın dışında kalan Ayvacık İlçemize bağlı köy muhtarlıklarından gelen yazılı ve sözlü talepler doğrultusunda çöplerin alınması, çevre düzenlemesi, yolların bakımı, su, kanalizasyon, camilerin bakım onarımı, parkların bakım onarımı veya yeni alınması, oturma bankları, kum, çakıl, kilitli parke taşı vb. çeşitli inşaat malzemelerinin tedarik edilmesi gibi belediye hizmetlerinin imkanlar dahilinde yapılmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2015 / 36
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 4: Beldemiz Küçükkuyu’nun ve Belediyemizin uluslar arası düzeyde tanıtımını yapmak için 03 Temmuz 2015 – 06 Temmuz 2015 tarihleri arasında Yunanistan’ın Midilli Adasında Expo AEGEAN 3’üncü Ticari-Turistik ve Kültürel Fuarına Kurumumuz demirbaşlarına kayıtlı 17 PK 215 plakalı Ford connect marka aracı ile Belediye Meclis üyesi S**** S****’in başkanlığında belediye personellerinden 221******** T.C. Kimlik Numaralı İ**** Ş** ve 162******** T.C. Kimlik Numaralı G**** Y***** olmak üzere toplam üç kişi ile katılmalarına, adı geçen kişilerin anılan tarihler arasında görevli izinli sayılmalarına, katılacaklara hizmet pasaportu çıkartılmasına ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde tüm yasal giderleri (ulaşım-konaklama-pasaport-yevmiye vb. ) ile fuarda Belediyemiz adına açılacak olan stant ücretinin, yer kirasının Kurumumuz 2015 yılı bütçesinin ilgili bölüm ve tertiplerinden karşılanmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.