2015 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI

0
332

2015 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI İLANI
5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 04.02.2015 Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2015 / 11
Küçükkuyu Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği 04.02.2015 tarihinde Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanıldı. Üye çoğunluğunun sağlanmasından dolayı toplantıya devam edildi. OCAK ayına ait alınan kararlar 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22 nci maddesi gereğince meclis üyelerine dağıtıldı. Belediye ve Meclis Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçileceğinden söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündem 1: İlan reklâm beyanname verme süresinin uzatılması ile ilgili konunun görüşülmesine başlandı. Ocak ayı sonuna kadar verilmesi gereken ilan reklâm beyanname verme süresi geçip, birçok mükellef ilan reklâm beyannamelerini süresinde veremedikleri dikkate alınarak ilan reklâm beyanname verme süresinin 31.03.2015 tarihine kadar uzatılmasının uygunluğuna Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 2015 / 12
Belediye Başkanı C***** B***** söz alarak gündemdeki maddenin görüşülmesine geçileceğini söyledi.
Gündem 2: Altyapı, yol, sahil düzenlemeleri, araç v.b ihtiyaçlarımız için İller Bankası’ndan kredi talep edilmesi konusunun görüşülmesine başlandı. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 20150390 sayılı İller Bankasından malzeme, yapım, araç temini için kredi alınması ile ilgili yazısının Başkanlık Makamınca Meclise havale edilmesi üzerine görüşme açıldı. Belediye Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, ( sınırlarımız içerisindeki altyapı, yol, sahil düzenlemeleri v.b. ile ilgili ihtiyacımız olan malzemenin ve araç temininin ) İller Bankasından alınacak kredi ile gerçekleşmesine, kredi geri ödeme taksitlerinin İller Bankasınca hazırlanan Genel kredi sözleşmesi, mevduat rehin sözleşmesi ve matbu evraklar çerçevesinde Belediyemizin tüm gelirleri ile yasal paylarından karşılanmasına, bu konu ile ilgili yürütülecek her türlü işlemler ile her türlü belgenin imzalanması hususunda Belediye Başkanı C**** B*****’a yetki verilmesine oy birliği ile 04.02.2015 tarihinde karar verildi.