2016 ARALIK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARARI İLANI

0
834

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesin (Ek Fıkra: 30/05/2007-5675/3 Mad. Belediye Başkanı acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır) hükmüne istinaden aşağıda gündem maddesi olarak belirtilen konunun görüşülmesi için 26.12.2016 pazartesi günü saat 11.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddesini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararı alınmıştır.
TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO:72
Gündem 1: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) bendi gereğince ”Bütçe ve Kesin Hesabı kabul etmek ,Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak” Belediye Meclisinin uhdesinde olduğundan ;Belediyemizde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin 6736 Sayılı Genel Tebliğ ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesi gereğince yapılan işlemler sonucunda 2016 yılı Bütçemizin 0139 Diğer Genel Hizmetler 032303 ekonomik gider kodunda mevcut bulunan ödenekten Toplam : 80.000,00TL ve 0139 Sosyal Güvenlik Kurumu (Ek Karşılıklar ) 051205 Ekonomik Gider koduna aktarılmasına ve 0139 Diğer Genel Hizmetler 042901 ekonomik gider kodunda ödenek yetersiz geldiğinden mevcut bulunan ödeneklerden 0111 Genel Kamu Hizm.(Başkanlık Hizmetleri): 032103-Periyodik Yayın Alımlarından 20.000,00TL, 034204-Mahkeme Harç ve Giderlerinden 20.000,00TL, 034290-Diğer Yasal Giderlerden 10.000,00TL, 036101-Temsil Ağırlama Tören Fuar Giderlerinden 10.000,00TL, 036201-Tanıtma Ağırlama Tören Giderlerinden 30.000,00TL, 0139-Diğer Genel Hizmet Alımları :032190-Diğer Kırtasiye ve Büro Alımlarından 10.000,00TL, 32202-Temizlik Malzemeleri Alımları Giderlerinden 10,000,00 TL , 32990 Diğer Tüketim Mal ve Malz. Alımlarından 25.000,00 TL, 35103 Bilgisayar Hizmet Alımlarından 15.000,00 TL, 35203 Bilgiye Abonelik Giderlerinden 10.000,00 TL, 53190 Diğerleri alımlarından 40.000,00 TL, 96101 Yedek Ödenekten 864.000,00 TL, 0320- Kamu Düzeni Güvenlik Hizmetleri ( İtfaiye Hizm. ) 037303 Taşıt Bakım Onarım Giderlerinden 30.000,00 TL ,0443-İnşaat İşleri Hizm. (Fen ): 031401 Kereste Alımlarından 23.000,00 TL, 031901 Diğer Mal ve Malz Alımları 52.000,00 TL , 035101 Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderlerinden 18.000,00 TL, 035102 Araştırma Ve Geliştirme Giderlerinden 27.000,00 TL, 038301 Sosyal Tesis Bakım Onarım Giderlerinden 10.000,00 TL, 038901 Diğer Taşınmaz Yapım Giderlerinden 10.000,00 TL,064190Diğer Gayrimenkul Alımları dan 10.000,00 TL ,065701Hizmet Binası yapım Giderlerinden 400.000,00 TL ,065704 Sosyal Tesis Yapım Giderlerinden 1.000.000,00 TL , 0452-Karayolu Ulaştırma Hizmetleri : 035503 İş Makinası Kiralama Giderlerinden 22.000,00 TL ,061490 –Diğer Taşıt Alımlarından 203.000,00 TL ,0510 –Çevre Koruma ve Atık Hizmetleri : 031901 Diğer Mal ve Malzeme Alımlarından 75.000,00 TL ,035990 Diğer Hizmet Alımlarından 50.000,00 TL,037103 Avadanlık ve Yedek Parça Alımlarından 15.000,00 TL , 037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlarından 40.000,00 TL, 037303Taşıt Bakım Onarım Giderlerinden 10.000,00 TL ,037390 Diğer Bakım ve Onarım Giderlerinden 10.000,00 TL ,0520 – Atık Su YönetimHizmetleri : 031901 Diğer Mal ve Malzeme Alımlarından 20.000,00 TL , 032303 Elektrik Alımlarından 90.000,00 TL , 0620 – Toplum Refah Hizmetleri : 034204 Mahkeme Harç ve Giderlerinden 10.000,00 TL ,034390 Diğer Vergi Resim ve Harç Giderlerinden 10.000,00 TL , 065707 Yol Yapım Giderlerinden 320.00,00 TL ,1070 -Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Giderleri :032301 Yakacak Alımları 15.000,00 TL 054790 Diğer Sosyal Amaçları 75.000,00 TL olmak üzere Toplam : 3.609.000,00TL,nin 042901 Ekonomik Gider koduna aktarılmasına Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.