2017 EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
958

 

                             2017  EYLÜL  AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.09.2017 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan kültür merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

GÜNDEM : 

1-  22 Mayıs 2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, Başkanlığımızda dolu bulunan 1 adet kadroda derece değişikliği teklifinin görüşülmesi.

2-  30.12.2016 tarih ve 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik kapsamında Grup merkezi Belediye Ölçü ve Ayar Memurluğuna bağlanma işleminin görüşülmesi.

3- Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden Küçükkuyu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının sayısallaştırma işleminin görüşülmesi.

4- i17d23a1a pafta, 222 ada, 19-20- 21 parseller için hazırlanan 1/5000 Nazım İmar Plan tadilatının görüşülmesi.

5- i17d23a1a pafta, 222 ada 19-20- 21 parseller için hazırlanan 1/1000   ölçekli  Uygulama İmar  Plan tadilatının görüşülmesi.

6–  i17d18c4a pafta, 509 ada, 41 parsel için hazırlanan  1/1000   ölçekli Uygulama İmar  Plan  tadilatının görüşülmesi.

7- i17d18d4c pafta ,283 ada , 11 parselin konut alanından çıkarılarak kreş alanına dönüştürülmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar  Plan  tadilatının görüşülmesi.