2018  AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.08.2018 Çarşamba Günü saat 14.00 de Liman içinde bulunan kültür merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

  1. Belediyemiz tarafından 8-9 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan 12.Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivali konusunun görüşülmesi.

2) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin (b) bendi ve 15 inci maddesinin (a) bendi hükümleri doğrultusunda Küçükkuyu Belde  sınırları içerisinde ikamet eden dar gelirli vatandaşlara Halk Kart sahipliği oluşturulması konusunun görüşülmesi.

3) 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri Başlıklı 18.Maddesinin (f ) bendi gereği 5595 Sayılı Kanun ve 1005 sa­yı­lı Ka­nu­nun ilgili maddeleri doğrultusunda Engelli kimlik kartı % 40 ve üzeri olan vatandaşlarımızdan Belediyemizce tahakkuk ettirilecek içme suyu ücretinin  %50 indirimli uygulanması  ile  04  Mart 2014 tarih ve 28931 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında  kurumumuz toplu taşıma aracından yararlanan  60-65 yaş aralığında olan  bireylerin indirimli yolculuk hakkı konusunun görüşülmesi.

4) Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Kültür Sokak , i17d18d4c pafta, 283 ada, 11 parsel de bulunan 429 m2 lik taşınmazın değer tespiti yapıldıktan sonra  Belediyemizin bütün hisselerine sahip olduğu Küçükkuyu  Kent Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye artışı olarak  verilmesi  konusunun görüşülmesi.

5) Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle Mevkii, i17d23a1a  pafta, 291 ada 14 parselde K*** Y***** adına kayıtlı taşınmaz için hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının görüşülmesi.