2019  YILI  EKİM  AYI  09.10.2019 TARİHLİ  MECLİS KARARLARI İLANI

0
523

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi 09.10.2019 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda, gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki Meclis Kararlarını almışlardır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

KARAR NO: 2019 /63

Gündem 1: 2020 Mali Yılı Bütçesi 23.09.2019 tarihinde Mali Hizmetler Müdürlüğünce Meclise sunulan ve Küçükkuyu Belediye Meclisinin 02.10.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/59 nolu kararına bağlanarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2020 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesi ile ekleri Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek 04.10.2019 tarih 2019/1 ve 07.10.2019 tarih ve 2019/2 sayılı raporları ile karara bağlanarak  Meclise sunulmuştur. Komisyon raporlarına göre ;

A-GİDER  BÜTÇESİ  (KOMİSYON KARARI: )

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ): 756.000TL(Oybirliği)

DİĞER GENEL HİZMETLER (MUHASEBE YÖNETİMİ): 5.508,000TL(Oybirliği)

YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ(İTFAİYE): 419.000TL(Oybirliği)

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA): 402.000TL(Oybirliği)

TARIM HİZMETLERİ(PARK BAHÇELER):286.000TL(Oybirliği)

İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ (FEN HİZMETLERİ):1.797,000TL(Oybirliği)

KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ:84.000TL(Oybirliği)

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ(TEMİZLİK):10.471,000TL(Oybirliği)

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ(KANALİZASYON-ARITMA):1.771,000TL(Oybirliği)

TOPLUM REFAHI HİZMETLER(İMAR HİZMETLERİ):565.000TL(Oybirliği)

SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ:244.000TL(Oybirliği)

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ:644.000TL(Oybirliği)

DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ:8.000TL(Oybirliği)

KÜLTÜR HİZMETLERİ:344.000TL(Oybirliği)

EĞİTİM HİZMETLERİ:10.000TL(Oybirliği)

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ:108.000TL(Oybirliği)

5393 sayılı Belediye Kanunun 62,maddesi gereği hazırlanan 2020 mali yılı Gider Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 23.417,000TL olarak bağlamış olup; komisyonumuzca Oybirliği ile uygun görülmüştür.

B-GELİR   BÜTÇESİ  (KOMİSYON KARARI: )

01-VERGİ GELİRLERİ:  7.438,000TL(Oybirliği)

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 3.156,000TL(Oybirliği)

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 3.012,00TL(Oybirliği)

05-DİĞER GELİRLER: 9.315,000TL(Oybirliği)

06-SERMAYE GELİRLERİ: 303.000TL(Oybirliği)

08-ALACAKLARDAN TAHSİLAT: 195.000TL(Oybirliği)

09-RED VE İADELER: (-) 2.000TL(Oybirliği)

5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesi gereği hazırlanan 2020 mali yılı Gelir Bütçesinin; Tüm kod toplamları: 23.417.000,00TL olarak bağlamış olup; komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Meclisin onayına sunulur” şeklinde hazırlanan Bütçe Komisyon Raporu Belediye Meclisimizce Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 30. maddesine istinaden maddeler halinde görüşülmeye geçildi.

 A-GİDER BÜTÇESİ

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI(BAŞKANLIK HİZMETLERİ) : 756.000,00 TL(Yediyüzellialtıbin)

Bu bölümde yer alan Başkanlık, Encümen ve Meclis Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

DİĞER GENEL HİZMETLER(Muhasebe Yönetim): 5.508.000,00TL(Beşmilyonbeşyüzsekizbin)

Bu bölümde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

YANGINDAN KORUMA HİZMETLERİ (İTFAİYE): 419.000,00TL(Dörtyüzondokuzbin)

Bu bölümde yer alan İtfaiye Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ (ZABITA):402.000,00TL(Dörtyüzikibin)

Bu bölümde yer alan Zabıta Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

TARIM HİZMETLERİ (PARK BAHÇELER) : 286.000,00TL(İkiyüzseksenaltıbin)

Bu bölümde yer alan Park bahçe tarım hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

 İNŞAAT İŞLERİ HİZMETLERİ ( FEN HİZMETLERİ ): 1.797.000,00TL(Birmilyonyediyüzdoksanyedibin)

Bu bölümde yer alan inşaat işleri hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 84.000,00TL(Seksendörtbin)

Bu bölümde yer alan Karayolu Sistemi İşletme İşleri ve Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ (TEMİZLİK) : 10.471.000,00TL(Onmilyondörtyüzyetmişbirbin)

Bu bölümde yer alan Atık Yönetimi Hizmetlerinin(Temizlik Hizmetleri)ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ (KANALİZASYON-ARITMA):  1.771.000,00TL(Birmilyonyediyüzyetmişbirbin)

Bu bölümde yer alan Atık Su Yönetimi Hizmetlerinin(Kanalizasyon-Arıtma )ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ ( İMAR HİZMETLERİ): 565.000,00TL(Beşyüzaltmışbeşbin)

Bu bölümde yer alan Toplum Refahı Hizmetlerinin ( İmar Hizmetleri) ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ: 244.000,00TL(İkiyüzkırkdörtbin)

Bu bölümde yer alan Su Temini Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ: 644.000,00TL(Altıyüzkırtdörtbin)

Bu bölümde yer alan Halk Sağlığı Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

DİNLENME VE SPOR HİZMETLERİ:8.000,00TL(Sekizbin)

Bu bölümde yer alan Dinlenme ve Spor Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

KÜLTÜR HİZMETLERİ: 344.000,00TL(Üçyüzkırkdörtbin)

Bu bölümde yer alan Kültür Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

EĞİTİM HİZMETLERİ: 10.000,00TL(Onbin)

Bu bölümde yer alan Eğitim Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ: 108.000,00TL(Yüzsekizbin)

Bu bölümde yer alan Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetlerinin ifası için yukarıda teklif edilen ödenek Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin tüm kod toplamları: 23.417.000,00TL(Yirmiüçmilyondörtyüzonyedibin) olarak bağlamış olup; Gelir Bütçesinin görüşülmesine geçildi.

B-GELİR BÜTÇESİ

01-VERGİ GELİRLERİ: 7.438.000,00TL(Yedimilyondörtyüzotuzsekizbin)

Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 3.156.000,00TL(Üçmilyonyüzellialtıbin)

Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 3.012.000,00 TL(Üçmilyononikibin)

Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

05-DİĞER GELİRLER: 9.315.000,00 TL(Dokuzmilyonüçyüzonbeşbin)                                                                               Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

06-SERMAYE GELİRLERİ:303.000,00 TL(Üçyüzüçbin)                                                                           Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

08-ALACAKLARDAN TAHSİLÂT: 195.000,00 TL(Yüzdoksanbeşbin)                                                 Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

09-RED VE İADELER: (-) 2.000,00 TL(Eksi İkibin)                                                                                              Meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.

Plan Bütçe Komisyonu tarafından  hazırlanan 04.10.2019 tarih 2019/1 ve 07.10.2019 tarih ve 2019/2 sayılı raporları açık  olarak okunarak oylamaya sunuldu. yapılan oylama sonunda 2020 yılı Gelir bütçesi madde madde el kaldırmak suretiyle oylanarak 23.417.000,00 TL (Yirmiüçmilyon dörtyüzonyedibin) olarak Küçükkuyu Belediye Meclisi’nin 2019/Ekim Ayı  09.10.2019 tarihli toplantısında  kabul edilmiştir.

KARAR NO: 2019 /64

Gündem 2: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08/08/2019 tarih ve E18849 sayılı  yazısına istinaden  25.09.2019 tarih ve 2019/2491 sayılı  Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Bölgemizde imar uygulaması yapılabilmesi için, Küçükkuyu Belediyesi Belediye Meclisince  06/03/2007 tarih 2007/26-  21/10/2008 tarih ve  2008/73 sayılı Meclis Kararları ile 2 etap halinde onaylanmış olan  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının; birleştirilmesi ve yine Belediye Meclisimizce onaylanan (ilave,tadilat ve mevzii vb.) planların dijital ortama aktarılarak Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi için hazırlanan  ve 02.10.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/61 nolu karara bağlanarak komisyona havale edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi

İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan eki zemin etüt rapor tarihleri 2002 yılı tarihli olması neticesinde, zemin etüt raporlarının kullanılmasında hangi idarenin yetkili olduğu konusunda anlaşma sağlanamamış olup; 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının bu ekler ve zemin etütleri doğrultusunda Komisyon üyelerinden F******** Y****’ın muhalefet şerhi, S******* T**** G***** ve V**** Y*****’ın kabul oyları ile komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yüce Meclise arz olunur.

Muhalefet Şerhi: Yeni imar planı için yeni jeolojik ve jeoteknik etüt raporu yaptırılmamış ayrıca hiçbir kurumdan görüş alınmamıştır. Uygun değildir.

KARAR: Açık  olarak okunan İmar  Komisyonun 03.10.2019 tarih 2019/11 ve 08.10.2019 tarih 2019/12 sayılı raporunda bahsi geçen muhalefet şerhi de göz önünde bulundurularak  ileride olumsuzluklar yaşanmaması adına  08.10.2019 tarih ve 2019/2660 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup; gelecek görüş yazısı da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilip Meclise  sunulmak    üzere dosyanın Müdürlüğüne iadesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

.KARAR NO: 2019 /65

Gündem 3: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08/08/2019 tarih ve E18849 sayılı  yazısına istinaden  25.09.2019 tarih ve 2019/2492 sayılı  Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Bölgemizde imar uygulaması yapılabilmesi için, Küçükkuyu Belediyesi Belediye Meclisince  20/06/2003 tarih ve 2003/24 –  04/05/2007 tarih ve  2007/48 sayılı Meclis Kararları ile 2 etap halinde onaylanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının; İller Bankasınca onaylanan 1/1000 ölçekli halihazır harita ve üzerine işli 1/1000 ölçekli kıyı kenar paftalarının altlık kullanılarak birleştirilmesi, ve yine Belediye Meclisimizce onaylanan (ilave,tadilat vb) planların dijital ortama aktarılarak, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi için hazırlanan ve 02.10.2019 tarihli Meclis toplantısında 2019/62 nolu karara bağlanarak komisyona havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

İMAR KOMİSYONU GÖRÜŞÜ: 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan eki zemin etüt rapor tarihleri 2002 yılı tarihli olması neticesinde, zemin etüt raporlarının kullanılmasında hangi idarenin yetkili olduğu konusunda anlaşma sağlanamamış olup; 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının bu ekler ve zemin etütleri doğrultusunda Komisyon üyelerinden F******** Y****’ın muhalefet şerhi, S******* T**** G***** ve V**** Y*****’ın kabul oyları ile komisyonumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yüce Meclise arz olunur.

Muhalefet Şerhi: Yeni imar planı için yeni jeolojik ve jeoteknik etüt raporu yaptırılmamış ayrıca hiçbir kurumdan görüş alınmamıştır. Uygun değildir.

KARAR: Açık  olarak okunan İmar  Komisyonun 03.10.2019 tarih 2019/11 ve 08.10.2019 tarih 2019/12 sayılı raporunda bahsi geçen muhalefet şerhi de göz önünde bulundurularak  ileride olumsuzluklar yaşanmaması adına  08.10.2019 tarih ve 2019/2660 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup; gelecek görüş yazısı da göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilip Meclise  sunulmak    üzere dosyanın Müdürlüğüne iadesine Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.