2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
237

AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.08.2020 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi Sunum Salonunda toplanacaktır.

 

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 GÜNDEM:

  • 08 Nisan 2020 tarih ve 31093 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince D-6 gurubunda yükseltilen Kurumumuzun norm kadro düzenlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

  • 5393 sayılı Belediye Kanununun 85. maddesi ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesine istinaden Belediyemizin ihtiyacı olan 1 adet araç alımı konusunun görüşülmesi.