2021 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
291

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17.05.2021 Pazartesi Günü saat 15.00 de Küçükkuyu Kültür Merkezi salonunda toplanacaktır.

 

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM:

1– 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince kurumumuzun 2020 yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Belediye Meclisinin görevleri başlıklı 18.  Maddesi gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği (IV) sayılı Dolu Boş Memur Kadro Cetvelinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.