2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
260

2021 ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.02.2021 Çarşamba Günü saat 15.00 de Liman içinde bulunan Kültür Merkezi sunum salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR

 

GÜNDEM:

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği Meclis Çalışma takvimindeki Belediye Meclisinin her ay hangi gün toplanacağına dair, Meclis toplantı gününün yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

 

2- 22.02.2007 tarih ve 26442 Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereği (III) sayılı Memur Dolu Kadro Cetveli değişikliği ile (IV) sayılı Dolu Boş Memur Kadro Cetvelinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve Belediye Meclisinin görevleri başlıklı 18. Maddesinin (l) bendi gereğince Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereği (II) sayılı Boş Kadro Değişiklik Cetveli değişikliği ile (IV) sayılı Dolu Boş Memur Kadro Cetvelinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi.

 

4- Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliği ile Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelgesi kapsamında kurumumuzca taşınmaz kiralama konusunun görüşülmesi.

 

5- Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Karaotlar Mevkii,  İ17D18C3B pafta, 167 ada, 5 nolu parselde bulunan 44,77 m2 arsanın satış işlemi konusunun görüşülmesi.