23.07.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
463

Belediye Encümeninin 23.07.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:124
Belediyemiz Encümeni 23.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz Zabıta Amirliği tarafından idari yaptırım karar tutanağında sehven yapılan bir hata yüzünden “ borcu nedeniyle” yazılması gerekirken “abone olmadan su bağlattığı” ifadesi yazıldığından Belediye Encümeni, Mehmet Faik ÇEVİK’e 09.07.2015 gün ve 117 sayılı idari para cezası kararı almıştır. Zabıta Amirliği tarafından 23.07.2015 gün ve 20152317 sayılı yazı ile kararın iptal edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda borç nedeniyle idari yaptırım karar tutanağı düzenlenmesi yapılamadığından alınan 117 sayılı kararın iptal edilmesine Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:125
Belediyemiz Encümeni 23.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Karar Düzeltme
Fen İşleri Müdürlüğü’nün 22.07.2015 gün ve 20152229 sayılı yazısında Belediye Encümeninin 11.12.2014 tarih ve 246 ve 247 sayılı kararlarında sehven yapılan bir hata nedeniyle “ 32,69 m2 balkon ilavesi yapıldığı” ibaresi yazıldığı belirtilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda 246 nolu karardaki;
“ ve 32,69 m2 balkon ilavesi yapıldığı” ibaresinin çıkartılarak “söz konusu taşınmazda proje dışı 13,79 m2 binaya ek müştemilat yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları” olarak düzeltilmesine,
247 nolu karardaki;
“ ve 32,69 m2 balkon ilavesi yapıldığı” ibaresinin çıkartılarak “söz konusu taşınmazda proje dışı 13,79 m2 binaya ek müştemilat yapıldığı Belediyemiz Fen İşleri elemanları” olarak düzeltilmesine,
11.12.2014 tarih ve 246 ile 247 sayılı encümen kararlarının yukarıdaki değişiklikler yapılarak aynen geçerliliğine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:126
Belediyemiz Encümeni 23.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Yılmaz KAYA Sahil Mah.Akasya Caddesi No:13
Şadiye POLİS Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad.no:130
Süleyman ARSLAN Sahil Mah.Ayhan ÖZERDEN cad.No:9

KARAR NO:127
Belediyemiz Encümeni 23.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Sahil Mahallesi Martı Sokakta ( Assos yolu) H.N.Tur. İnş. ve San. A.Ş.(Coşkun KARADENİZ) tarafından izinsiz kazı yapıldığı ve kazı esnasında su şebekesine zarar verdiği 10.07.2015 gün ve 202 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre H.N.Tur. İnş. ve San. A.Ş. ‘ye (Coşkun KARADENİZ) 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına ve tahmini hesaplanan boşa akmış olan 114 m3 su bedelinin tahsiline Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:128
Belediyemiz Encümeni 23.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mahallesi Kızılsu 4. Sokakta Cevdet İNALKAÇ tarafından abone olmadan su kullandığı 09.07.2015 gün ve 201 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Cevdet İNALKAÇ’a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına ve tahmini hesaplanan boşa akmış olan 100 m3 su bedelinin tahsiline Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:129
Belediyemiz Encümeni 23.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mahallesi Fernur SÖZEN Caddesi üzerinde Ali ŞAHİN tarafından izinsiz kazı yaparak yolda hendek oluşturduğı 16.07.2015 gün ve 204 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Ali ŞAHİN’e 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:130
Belediyemiz Encümeni 23.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mahallesi 18 Mart Şehitler Caddesi No:79 adresinde Reşit Bey Villaları Site Yönetimi tarafından sitede bulunan yüzme havuzu kenarındaki duşta kullanılan suyun su saatinden geçmeden kullandırıldığı 09.07.2015 gün ve 000098 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Reşit Bey Villaları Site Yönetimi’ne 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına ve tahmini hesaplanan boşa akmış olan 50 m3 su bedelinin tahsiline Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:131
Belediyemiz Encümeni 23.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesinde kurulan pazarda etiket koymadan satış yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve Bel. Zab. Tal.5.Böl.21.Maddesi 14.bendine göre para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 16.07.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 205 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Rıfkı Cayit AKGÖN’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 16.07.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 206 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ramazan CANVERMEZ’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 16.07.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 207 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Aytekin KORKUT’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- 16.07.2015 tarihinde etiket koymadan satış yaptığı 208 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sezer ÖZTÜRK’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,

Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.