24.07.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
183

Belediye Encümeninin 24.07.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.

Tüm Halkımıza ilan olunur.

 

 

KARAR NO:154

Belediyemiz Encümeni 24.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Kardelen Sokak No:7 ve Mıhlı Mahallesi Yatırım 1.Sokak No:6/A ve 6/B adreslerinde bulunan binaların foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:155

Belediyemiz Encümeni 24.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Yıkım

Sahil Mahallesi Limaniçi mevkiinde Emine Zerrin SELÇUK ve Halil Zahit MERT adlarına kayıtlı 518 nolu parselin 25.07.2014 tarihinde yıkımının planlandığı ve yıkım işleminde kullanılacak olan iş makinalarının ve yıkım personelinin anılan tarihte hazır bulundurulması hususu bildirilmiştir. Amirlikçe yıkım sahasına gidilerek yapılan incelemeler neticesinde; yıkımı yapılacak olan iki katlı binanın betonarme yapı olduğu, kapılarının demir doğrama olduğu görülmüş olup, amirlik bünyesinde böyle bir yapının yıkımını gerçekleştirecek ağır tonajlı ve kabiliyetli makinaların olmaması ve yıkımı planlanan yapının mevcut yerinin nüfusun yoğun olduğu alanda bulunması ve alınacak insani güvenlik tedbirlerinde aksaklıklar olabilme ihtimalinin oldu ve planlanan yıkım tarihinin belediyemiz hizmetlerinin en yoğun olduğu dönemklerde olmasından dolayı personel yetersizliği gibi aksaklıklar ile karşılaşılacağından söz konusu yıkımın belediyemiz eliyle değil, ihale edilerek yapılmasının uygun olacağı Kurumumuz Garaj Amirliğinin 21.07.2014 tarih ve 20142207 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde talebin uygunluğuna, yıkım işleminin 4734 Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihaleye çıkılarak ivedi olarak yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:156

Belediyemiz Encümeni 24.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Gülten TAŞKIR Mıhlı Mah.Yavuz Sultan Selim Cad.No:3

Atay POLAT Mıhlı Mah.Ateş Sokak no:12

Ayşegül Şahin DEMİRBAĞ Mıhlı Mah.Süleyman DEMİREL Caddesi Ateş Sokak No:14

Asuman POLİSOĞLU Sahil Mah.Celalettin TOPÇU Cad.No:3

Hilmi ŞAHİN Mıhlı Mah.Akgün ALBAYRAK Cad.No:211

Şerife ÖZDEMİR Mıhlı Mah.Şahin Sokak No:2

Ali SEVEN Mıhlı Mah.Şahin Sokak

Ali ALTINTAŞ Mıhlı Mah.Şahin 1.Sokak

Lütfiye TEZCAN Mıhlı Mah.Şahin 1.Sokak no:2

Günay Sitesi Mıhlı Mah.akgün ALBAYRAK Cad.Ada 1.Sokak

Raşit FIÇICI Gökçetepe Mah.Gökçetepe Mah.3.cad.no:5

Suat CAN Gökçetepe Mah.Celal BAYAR Cad.No:12

Ateşler Sitesi Mıhlı Mah.Gözde Sokak no:3

Sabdi DÖNMEZ Mıhlı Mah.12.bağbaşı sokak no:2

KARAR NO:157

Belediyemiz Encümeni 24.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;

1-17 UL 574 plakalı aracını 17.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000055 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Özgür BAŞARAN’ın itirazının reddine, kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,

2- 34 GV 1891 plakalı aracını 22.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000059 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Remziye AÇIKGÖZ’ün itirazının reddine, kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,

 3- 34 UZZ 08 plakalı aracını 21.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000058 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Remzi AKSAN’ın itirazının reddine, kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,

Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:158

Belediyemiz Encümeni 24.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Mıhlı Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde bulunan Yeşilkent Sitesinin şebeke suyunu sayaçtan geçmeden kullandığı 21.07.2014 tarih ve 000061 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir.5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden Yeşilkent Sitesi Yönetimine 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:159

Belediyemiz Encümeni 24.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Küçükkuyu Belediyesi yetki sınırları içerisinde binalara kot verilmesi ( kırmızı kot belirlenmesi) aşamasında alt yapı ve yol yapım aşamasında yolların ne kadar yükselebileceği hususunda Garaj Amirliğinin görüşüne ihtiyaç duyulmuş ve görüşü sorulmuştur. Belediyemiz Garaj Amirliğinin Belediyemiz Fen İşlerine eğimsiz düz zeminlerde şu ana kadar yapılan çalışmalarda yolların EN AZ 60 cm yükseldiği, farklı cephelerden düzensiz eğimli yani düz olmayan parsellerde yolların yapılan çalışmalar sonucunda EN AZ 1,00 m yükseldiği görülmektedir şeklinde görüş bildirilmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde Gökçetepe Mahallesi 3. Cadde üzerinde bulunan 251 Ada, 9,10 numaralı parseller için hazırlanmış olan kırmızı kot tutanağı için gerekli encümen kararının alınması hususu Kurumumuz Fen İşleri Müdürlüğünün 23.07.2014 tarih ve 20142314 sayılı yazısı ile bildirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 251 ada 9 ve 10 numaralı parsellerdeki binaların su basman kotu için teklif edilen kırmızı kotun uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO:160

Belediyemiz Encümeni 24.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Türkiye İş Bankası’nın 23.07.2014 tarihli yazısı gündeme geldi. 04.08.2014 -12.09.2014 tarihleri arasında Beldemiz Küçükkuyu Limaniçi mevkiine söz konusu bankanın mobil şubesinin konulmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.