27.07.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
431

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 27.07.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 27.07.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:161
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Sübhan DONAT: Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Celal Bayar Cadde No:50 Fettah ŞAHİN :Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Akgün Albayrak Cadde No:26 Rahmi IŞILDAK: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Zincirlikuyu Sokak No:28 Mustafa YAVAŞ: Küçükkuyu Sahil Mahallesi Dr. Fazıl Küçük Sokak No:16
KARAR NO:162
KARAR ÖZETİ: Zabıt Varakası
Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İnşaat Genel Müdürlüğü’nün 11/03/2005 tarih ve 03 sayılı Genelgesi ve 11/05/2017 tarih ve 97 nolu Belediyemiz Encümen Kararına istinaden, “ Beldemiz Küçükkuyu’da yaz sezonunda (15 mayıs – 15 Ekim) tarihleri arasında yapılacak ve yapımı devam etmekte olan inşaatların, ayrıca tadilat tamirat ve yıkım işlemlerinin yasak olmasına rağmen ilgilisi Faysal TEKİN tarafından Küçükkuyu , Gökçetepe Mahallesi, Çayırlık 3.Sokak, No:6 adresinde inşaat faaliyetine devam edildiği Belediyemiz Zabıta ve Fen İşleri Görevli personelince tesbit edilerek 23.07.2017 tarih ve 000518 Nolu Zabıt Varakası ile tutanak altına alınan işlemle ilgili; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği 227.00 TL para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:163
KARAR ÖZETİ: Tevhid (Birleştirme)
1701 nolu LİHKAP’ın 20.07.2017 tarih ve 2017389 kayıt sayılı başvurusuna istinaden 27.07.2017 tarih ve 20172153 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahalle, Meşelik Mevkii, i17d18d4d pafta, 205-274 ada, 11-1 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) i17d18d4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmakta olup plana uygun olarak hazırlanmıştır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi, Meşelik mevkii, i17d18d4d pafta, 205 ada, 11 parsel Ahmet ÖZTÜRK ve Çizgi Mimarlık Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı, Gökçetepe Mahallesi, Meşelik mevkii, i17d18d4d pafta, 274 ada, 1 nolu parsel Ahmet ÖZTÜRK ve Çizgi Mimarlık Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

27.07.2017 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.