28.05.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
65

Belediye Encümeninin 28.05.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:80
Belediyemiz Encümeni 28.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nün 28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde Adatepe’de ortaklaşa düzenleyeceği “ Naturel Zeytinyağında Duyusal Analiz Kriterleri” eğitiminde eğitime katılacak olan katılımcıların yol, konaklama ve yemek giderlerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesinin uygunluğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:81
Belediyemiz Encümeni 28.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Yaz sezonu gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu liman içine 29.05.2015 Cuma gününden itibaren motorlu araç girişinin yasaklanmasına, bisikletlerin ise sadece gece saat 20.00 – 24.00 saatleri arasında girmemesine ve bu şekilde uygulama yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:82
Belediyemiz Encümeni 28.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Özkan SEZER Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad.no:215
Sadem GÜLER Mıhlı Mah.Ceylan 3.sk. No:16

KARAR NO:83
Belediyemiz Encümeni 28.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 27.05.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, İskelebaşı Mevkii, pafta İ17D-23-A-2-B, 357 Ada, 10 parselde arsa vasıflı mülkiyeti Ase Yapı İnşaat Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna, söz konusu taşınmaz karayolu kenarında olduğundan dosyanın encümen kararı ile birlikte Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:84
Belediyemiz Encümeni 28.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk-Tevhid
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 27.05.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Orta Mahalle Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 199 Ada, 9 parselde arsa vasıflı Halil Fuat SEZER ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, Orta Mahalle Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 199 Ada,11 parselde arsa vasıflı Fazilet SEZER, Fırat SEZER ve Yüksel SEZER’e ait taşınmazların tevhidine, tevhid sonucu oluşan A nolu tam imar parselinin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:85
Belediyemiz Encümeni 28.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Ahmet ÖZGÜR tarafından hazırlanan 27.05.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Mıhlı mevkii, pafta İ17D-19-D-4-D, 217 Ada, 5 parselde Bahçe vasfında Ayşe Nil TERZİ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yol ve park olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:86
Belediyemiz Encümeni 28.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Bağbayı mevkii, pafta İ17D-18-D-3-C, 159 Ada, 3 parselde arsa vasfında Mehmet KORKUT adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:87
Belediyemiz Encümeni 28.05.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Çanakkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 28.05.2015 tarihli yazısı ekinde gönderilen Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Köyü, pafta İ17D-23-A-1-A, 291 Ada, 17 parselde Kagir ortaokul binası ve zeytinlik vasıflı taşınmazın imar uygulama dosyası gündeme geldi.Yapılan görüşmeler sonunda söz konusu taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.