28.09.2017 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
279

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 28.09.2017 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 28.09.2017 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

 

KARAR NO:211

KARAR ÖZETİ: Genel

5393 sayı Belediye Kanunun 60. maddesinin (n) fıkrası gereğince ;Kurumumuzca Muharrem Ayı dolayısıyla Belde Halkımıza Aşure İkramında bulunmak üzere yapılacak giderlerin bütçemizin ilgili kaleminden karşılanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:212

KARAR ÖZETİ: İmar para cezası 3194/42 Mad.

Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, Asude Sokak, No:2, H Blok, 1 Yeşilkent Sitesi içerisinde tapuda İ17D18C3B pafta, 514 ada, 75 parselde mülkiyeti Fethiye GÜRCÜ adına ait taşınmaz üzerinde Fethiye  GÜRCÜ tarafından binanın etrafına ruhsat eki ve projelerine aykırı olarak 36,21 m2’lik yapmakta olduğu inşaai faaliyet ile ilgili site yönetiminin şikayeti üzerine Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda ruhsat eki ve projelerine aykırı yapılmakta olan inşaai faaliyet , 27.09.2017 tarih ve 10 sayılı Yapı tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup;söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı imar kanunun 32.maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bahisle, aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42.maddesinde “ Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden şikayete konu Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, Asude Sokak, No:2, H Blok, 1 Yeşilkent Sitesi içerisinde tapuda İ17D18C3B pafta, 514 ada, 75 parselde kayıtlı taşınmaz maliki Fethiye GÜRCÜ’ye 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesine göre işlem yapılarak imar para cezası raporuna istinaden 5.883.55 TL para cezası. verilmesi ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

28.09.2017 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.