29.12.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
101

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 29.12.2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.
Belediyemiz Encümeni 29.12.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:205
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Kamil ÖZDEMİR: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Sağlık 1. Sokak No:1
Yılmaz ÖZKAN: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Yeşilyurt Sokak No:6
Ali Ulvi KARABIYIK : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Yeşilyurt Sokak No:8.
KARAR NO:206
KARAR ÖZETİ: Sayım Komisyonu Kurulması
Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 449 maddesine istinaden Belediye malı olan taşınmaz mal niteliğindeki arsa,arazi,bina ve sabit tesisler [ Kanunun müşterek ifadesine sunulan yollar,köprüler,meydanlar,parklar,gazinolar,düğün salonu,lokanta gibi gelir getiren tesisler ] Envanterini çıkarmak demirbaş eşyaları ,mefruşat ,canlı hayvanlar,taşıtlar,iş makinaları, aletlerin sayımına yapmak ve kıymetleri mal ediniş bedelleri bilinen gayrimenkul malların Kıymet Takdirini yaparak kayıtlarımıza intikallerini sağlamak için Sayım Komisyonunun oluşmasına ve komisyon başkanı Mali İşler Müd. Vk. Nuray SAKALLI’nın başkanlığında, Memur Ferit KADAN ve Memur Mehmet GÜNDÜZ’den oluşmak üzere komisyon kurularak gerekli işlemlerin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:207
KARAR ÖZETİ: İmha
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ödeneklerin iptali ve devri ile ilgili 39.maddesine istinaden 2016 mali yılı bütçesinin yıl sonunda kullanılmayan fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyleri ödeneklerinin iptal edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:208
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,nin 36,ıncı maddesine istinaden :2016 Mali yılı Bütçesinin Fonksiyonel Sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması gerekli olduğundan :
0111-Genel Kamu Hizmetleri kendi arasında : 700,68 TL
0139-Diğer Genel Hizmet Alımları arasında : 62.439,46 TL
0320-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri arasında itfaiye ) : 1,976,28 TL
0399-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri sınıflandırmasına girmeyenler arasında ( Zabıta ) : 6.910,14 TL
0421-Tarım Hizmetleri kendi arasında : 10.920,19 TL
0443-İnşaat İşleri kendi arasında (Fen ) : 15.500,44 TL
0510- Atık Yönetim Hizmetleri kendi arasında : 21.159,50 TL
0630-Su temini ve İşleri kendi arasında : 5.460,81 TL
0740-Halk sağlığı Hizmetleri kendi arasında : 5.180,73 TL
0820-Kültür Hizmetleri kendi arasında : 8.229,76 TL
0911-Eğitim Hizmetleri kendi arasında : 383,72 TL
TOPLAM: 138.861,71TL ( Yüzotuzsekizbinsekizyüzaltmışbirlirayetmişbirkuruş)TL aktarmanın yapılmasının Uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

29.12.2016 tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.