30.07.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
115

Belediye Encümeninin 30.07.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:132
Belediyemiz Encümeni 30.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Sahil Mahallesi Gülsüm CAMGÖZ Caddesi esnafları ve vatandaşlar tarafından verilen 27.07.2015 tarihli toplu imzalı dilekçe gündeme geldi. Söz konusu sokağın 01.08.2015 Cumartesi gününden itibaren akşam saat 20.00 ile gece saat 01.00 saatleri arasında yaz sezonu boyunca araç trafiğine kapatılmasının uygunluğuna, kararın bir örneğinin Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Trafik Komisyonuna gönderilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:133
Belediyemiz Encümeni 30.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
İbrahim Burak TANIŞMAN’ın 28/07/2015 tarih ve 20151159 sayılı ve Ahmet YEDER’in 28/07/2015 tarih ve 20151160 sayılı dilekçelerine istinaden, Kurumumuza ait şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan Belediyemize ait kafeterya ve büfenin devir işlemlerinin yapılması istenmektedir. Söz konusu taşınmazların kiralama ihaleleri 25/09/2014 günü yapılmış ve İbrahim Burak TANIŞMAN ile 30/09/2014 tarihinde, 01/08/2016 tarihine kadar olmak kaydı ile sözleşmeleri imzalanmıştır. Yapılan sözleşmenin 1. maddesi gereğince (Kiralanan, kiracı dışında bir başkası tarafından kullanılamaz. Kiracının yanına ortak alması, kiralananın kendisi ortak dahi olsa bir başka ortaklığa devrinin akde aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul etmiştir. Bu hususların mahkeme huzurunda, belediye zabıta görevlilerinin tutanakları ile ispatını kiracı kabul etmiştir. Kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacaktır. Kiracı kiracılık hakkını, idarenin izni olmadan bir başkasına devredemez, amacı dışında kullanamaz ve mücbir sebep halleri dışında sözleşmeyi feshedemez. Kiracı; bu sözleşmeyi imzalayarak; Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi, Sözleşme ve İlan ile ilgili tüm şartları kabul etmiş sayılır. ) kiralananın devri ancak Belediye yetkili kurulunun vereceği kararla mümkün olacağından, devir alacak isteklide de ihalenin tüm şartlarının aranarak devir işlemlerinin gerçekleştirilmesine kira süresinin 01/08/2015 tarihinden başlatılarak 01/08/2016 tarihine kadar uygulanmasına encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:134
Belediyemiz Encümeni 30.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Sahil Mahallesi Bahar Sokak no:15 adresinde mal sahibi Mustafa AKTAŞ tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 28.07.2015 gün ve 251 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Mal sahibi Mustafa AKTAŞ’ a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:135
Belediyemiz Encümeni 30.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Gökçetepe Mahallesi Kazdağı Sokak no:2 adresinde mal sahibi Fırat AVCI tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 28.07.2015 gün ve 251 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Mal sahibi Fırat AVCI’a 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:136
Belediyemiz Encümeni 30.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Gökçetepe Mahallesi üzerinde yasak olmasına rağmen seyyar satıcılık yaptığı ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve Bel. Zab. Tal.10.Böl.77.Mad.5.bendine istinaden para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 17 SN 993 plakalı kamyoneti ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 29.06.2015 gün ve 000158 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Yetgin ÜZEL’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 17 SE 150 plakalı kamyoneti ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 30.06.2015 gün ve 000160 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Selma ÖZTÜRK’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:137
Belediyemiz Encümeni 30.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 10 LF 379 plakalı aracını 05.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000177 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mustafa TOPRAK’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 10 KE 282 plakalı aracını 05.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000180 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sabit Ertür Gıda ve Yağ Sanayi ve Ticaret Ltd.Şirketine kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 10 DBF 71 plakalı aracını 05.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000179 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen İzzet ÇAKIR’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- 03 AJ 529 plakalı aracını 05.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000181 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Murat AYBOĞA’ya kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5-34 E 5200 plakalı aracını 05.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000178 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Gönen Fatih YEMEZ’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6- 34 HL 8539 plakalı aracını 04.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000174 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Şevket KARAASLAN’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
7- 17 AE 389 plakalı aracını 02.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000164 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Recai KAYA’ya kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
8- 10 HC 518 plakalı aracını 02.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000169 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ayşe Dudu ULUDAĞ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
9- 17 UH 242 plakalı aracını 29.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000157 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Engin ÇALIŞIR’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
10- 17 TE 920 plakalı aracını 05.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000182 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mehmet KURT’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
11-34 DC 3485 plakalı aracını 02.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000170 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mustafa ÇETİN’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
12- 34 VVP 65 plakalı aracını 05.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000175 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Öz Ortadoğu Turizm Ltd. Şti. ’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
13- 33 NM 790 plakalı aracını 01.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000163 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ocak Tic. Meşrubat Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ltd. Şti.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
14-06 AG 4140 plakalı aracını 30.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000159 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Seyhan KOÇ BAŞ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
15-06 FA 6925 plakalı aracını 02.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000165 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Öz Gıda İş Sendikası Öz Tütün Müskirat Gıda Sanayi ve Yardımcı İşçileri Sendikası’na kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
16-35 KC 7329 plakalı aracını 02.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000166 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Fettahlı İnşaat Turizm Kent Temizliği Geri Kazanım Sanayi ve Ticaret Ltd Şti.’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
17-35 AC 6257 plakalı aracını 01.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000161 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Aziz SEVİMLER’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
18- 35 LN 442 plakalı aracını 05.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000176 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mahmut TURAN ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
19-07 CYK 42 plakalı aracını 13.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000197 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Gökhan ÖZKAN ’ın vermiş olduğu itiraz dilekçesinin kabulüne, kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile iptaline,
20-10 HE 812 plakalı aracını 23.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000232 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mehmet Murat ATEŞ ’in vermiş olduğu itiraz dilekçesinin kabulüne, kesilen 208,00 TL idariparacezasının oybirliği ile iptaline,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:138
Belediyemiz Encümeni 30.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Bağbaşı 3.sokak No:12 adresinde Emine BUĞURCA ve Mıhlı Mahallesi Orkide Sokak No:21 adresinde Şükran KAYMAKÇI, Aziz KOCA ve Fidan TOPAL adlarına kayıtlı binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:139
Belediyemiz Encümeni 30.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Aktarma
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 38.maddesine istinaden 2015 mali yılı bütçesinin yedek ödenekten fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı olduğundan diğer gider tertiplerine yapılacak olan aktarmaların listesi karar ekinde olup;68.095,43 TL (Altmışsekizbindoksanbeşlirakırküçkuruş) uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:140
Belediyemiz Encümeni 30.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Mehmet AKDENİZ Mıhlı Mah.Akgün ALBAYRAK Caddesi no:303
Ali Yar UZUN Mıhlı Mah.Yavuz Sultan Selim Caddesi köprüdere sokak no:1