01.07.2024 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI İLANI

0
295

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 01.07.2024 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO: 96

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16315 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 260 ada, 1 parselin önünde Yakamoz Cafe işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 24 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Yakamoz Cafe işletme sahibi (TCKNo:145********) M***** B******’a toplam 34.945,20TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 97

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16316 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 259 ada, 5 parselin önünde Villa Aqua işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 25 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Villa Aqua işletme sahibi (TCKNo:172********) D**** E******’e toplam 14.952,64TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 98

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16317 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 351 ada, 1 parselin önünde G**** T***** Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 26 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan (Vergi Kimlik No:396*******) G**** T***** Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne toplam 81.008,14TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 99

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16318 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 292 ada, 1 parselin önünde P**** O*** Turizm Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 27 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan (Vergi Kimlik No:732*******) P**** O*** Turizm Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne  toplam 44.787,56TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 100

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16319 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 352 ada, 5 parselin önünde Eraslan Motel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 28 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Eraslan Motel işletme sahibi (TCKNo: 412********) F**** K****’a  toplam 40.284,18TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 101

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16320 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 352 ada, 4 parselin önünde Elit Trio Otel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 29 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Elit Trio Otel işletme sahibi (TCKNo: 329********) Z***** A****’a toplam 112.382,30TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 102

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16323 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 352 ada, 2 parselin önünde Yaprak Pansiyon işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 30 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Yaprak Pansiyon işletme sahibi (TCKNo: 429********) G******* Y*****’a toplam 87.811,59TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 103

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16324 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 353 ada, 3 parselin önünde Seçkin Motel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 31 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Seçkin Motel işletme sahibi (TCKNo:619********) M***** S**’a toplam 59.876,54TL  para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 104

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16325 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 355 ada, 2 parselin önünde As Beach işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 32 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan As Beach işletme sahibi (TCKNo:292********) A**** G**** A****’e toplam 71.069,03TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 105

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16326 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 355 ada, 5 parselin önünde Fırat Çay Bahçesi işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 33 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Fırat Çay Bahçesi işletme sahibi (TCKNo:166********) G*** F****’a toplam 66.899,88TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 106

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16327 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 355 ada, 7 parselin önünde Kent Cafe işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 34 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Kent Cafe işletme sahibi (Vergi Kimlik No:604*******) Küçükkuyu K*** H********* Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine toplam 11.500,34TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 107

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16328 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 355 ada, 7 parselin önünde As Beach Düğün Salonu işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 35 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan As Beach Düğün Salonu işletme sahibi (TCKNo:267********) Z**** Ö*’e toplam 82.520,99TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 108

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16329 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 355 ada, 7 parselin önünde Küçükkuyu İda Yelken ve Su Sporları Spor Kulübü işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 36 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan (Vergi Kimlik No:604*******) Küçükkuyu İ** Y***** ve S* S******* Spor Kulübü’ ne toplam 31.303,80 TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 109

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16330 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 355 ada, 8 parselin önünde Adress Küçükkuyu işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 37 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Adress Küçükkuyu işletme sahibi (Vergi Kimlik No:604*******) Küçükkuyu K*** H********* Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye toplam 15.172,53TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 110

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16331 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 356 ada, 1 parselin önünde Kaçanaki Çay Bahçesi işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 38 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Kaçanaki Çay Bahçesi işletme sahibi (TCKNo:204********) H**** A*****’e toplam 120.733,79TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 111

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16332 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 357 ada, 1 parselin önünde Küçükyalı Cafe işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 39 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Küçükyalı işletme sahibi (TCKNo:239********) Ç**** Ç********’na toplam 110.447,25TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 112

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16333 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 357 ada, 2 parselin önünde Bağbaşı Dostlar Derneği işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 40 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Bağbaşı Dostlar Derneği işletme sahibi (TCKNo:135********) O*** Ş**’e toplam 70.532,49TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 113

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16334 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 357 ada, 4 parselin önünde Safir Beach & Garden işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 41 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Safir Beach & Garden işletme sahibi (TCKNo:271********) H**** Z**** S****’e toplam 15.726,66TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 114

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16335 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 357 ada, 7 parselin önünde Özlem Motel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 42 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Özlem Motel işletme sahibi (Vergi Kimlik No:622*******) M****** T****** Mücv. Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketine  toplam 79.600,83TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 115

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16336 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 357 ada, 8 parselin önünde Atila Motel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 43 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Atila Motel işletme sahibi (TCKNo:246********) İ***** T**** A****’ya toplam 49.062,26TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 116

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16337 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 357 ada, 13 parselin önünde Küçükkuyu P***-* Sitesi Yönetim Kurulu tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 44 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Küçükkuyu P***-* Sitesi Yönetim Kuruluna toplam 14.992,22TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 117

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16338 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 357 ada, 11 parselin önünde Esida Otel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 45 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan (Vergi Kimlik No:718*******) Ö*** İ***** E**** Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketine toplam 100.750,02TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 118

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16339 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 306 ada, 14 parselin önünde S******* Sitesi Yönetim Kurulu tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 46 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan S******* Sitesi Yönetim Kuruluna toplam 15.322,06TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 119

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16340 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 306 ada, 13 parselin önünde İda Tur Motel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 47 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan İda Tur Motel işletme sahibi (Vergi Kimlik No:631*******) N*** T***** ve Ticaret Limited Şirketine toplam 33.872,13TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 120

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16341 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 360 ada, 4 parselin önünde Elit Panderma Otel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 48 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Elit Panderma Otel işletme sahibi (TCKNo:329********) Z***** A****’a toplam 38.511,85TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 121

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16342 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 190 ada, 10 parselin önünde Gültur Motel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 49 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Gültur Motel işletme sahibi (Vergi Kimlik No:416*******) G***** T***** İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine  toplam 12.445,88TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 122

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16343 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 190 ada, 10 parselin önünde Gültur Motel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 50 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Gültur Motel işletme sahibi (Vergi Kimlik No:416*******) G***** T***** İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine  toplam 61.442,17TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 123

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16344 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 190 ada, 7 parselin önünde Palace Hotel Olive Odore işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 51 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Palace Hotel Olive Odore işletme sahibi (Vergi Kimlik No:416*******) G***** T***** İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine  toplam 14.605,21TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 124

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16345 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 190 ada, 7 parselin önünde Palace Hotel Olive Odore işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 52 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Palace Hotel Olive Odore işletme sahibi (Vergi Kimlik No:416*******) G***** T***** İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine  toplam 33.137,69TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 125

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16346 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 190 ada, 7 parselin önünde Palace Hotel Olive Odore işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 53 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Palace Hotel Olive Odore işletme sahibi (Vergi Kimlik No:416*******) G***** T***** İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine  toplam 32.038,23TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 126

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16347 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 190 ada, 1 parselin önünde Casa Linn Butik Hotel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 54 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Casa Linn Butik Otel işletme sahibi (TCKNo:495********) B**** T**** U***’a toplam 44.853,53TL  para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 127

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16348 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 160 ada, 64 parselin önünde Kumsal Büfe işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 55 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Kumsal Büfe işletme sahibi (TCKNo:154********) S**** O***’a toplam 57.998,66TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 128

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16350 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 160 ada, 65 parselin önünde Palm Beach Otel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 56 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Palm Beach Otel işletme sahibi (Vergi Kimlik No:787*******) S**** İ* S****** ve Güvenliği Danış. Eğitmüh. Hizm. LTD.ŞTİ’ne toplam 19.768,27TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 129

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2024 tarih ve 16351 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 312 ada, 1 parselin önünde Gargaron işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 27.06.2024 tarih ve 57 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Gargaron işletme sahibi (Vergi Kimlik No:641*******) O***** G********** Taahhüt İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’ ye toplam 98.836,97TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 130

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2024 tarih ve 16361 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 306 ada, 5 parselin önünde Mehmet OK tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 28.06.2024 tarih ve 58 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan (TCKNo:289********) M***** O*‘a toplam 5.249,64TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 131

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2024 tarih ve 16364 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 190 ada, 13 parselin önünde Begonvil Apart Otel işletmesi tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 28.06.2024 tarih ve 59 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan Begonvil Apart Otel işletmesi sahibi (TCKNo:277********) A**** K******’ye toplam 15.049,39TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 132

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2024 tarih ve 16362 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde 325 ada, 7 parselin önü, 325 ada 6 parselin önü, 327 ada, 2 parselin önü ve 332 ada 1 parselin önünde kamuya ait alanda toplam 4 adet ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden izinsiz yapılan imalatlar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanları tarafından 28.06.2024 tarih ve 60-61-62-63 sayılı Yapı Tatil Zaptı düzenlenerek mühürlenmiş olup; söz konusu Yapı Tatil Zaptına istinaden mühürlenen imalatı yapan tespit edilemediğinden 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre İmar para cezası raporu düzenlenememiş olduğundan; İmar para cezası raporu düzenlenemeyen imalatlar için 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre idari para cezası uygulanmamasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 133

KARAR ÖZETİ:3194/42.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2024 tarih ve 16363 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve balıkçı barınağı arkasında Kemal ÜNAL tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 28.06.2024 tarih ve 64 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 42. Maddesinde “…Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır…” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden imalatı yapan (TCKNo:274********) K**** Ü***’a toplam 69.323,09 TL para cezası verilmesine ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 134

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2024 tarih ve 16385 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Sahil Şeridi üzerinde ve tapuda 282 ada, 5 parselin önünde ticari ünvanı Cafe Ness olan işletme tarafından ruhsatsız olarak iskele yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 24.05.2024 tarih ve 22 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 30.05.2024 tarih ve 77 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsatsız imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsatsız yapının yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve Cafe Ness işletme sahibi (TCKNo:218********) N***** E*** S****** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 135

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2024 tarih ve 16383 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Kızılsu 4. Sokak No:16 adresinde ve tapuda 206 ada, 10 parselde kayıtlı bulunan B blok 2 numaralı bağımsız bölüm üzerinde malik Sakine POLAT tarafından su basman merdiveni duvar örülerek kapatıldığı, hol genişliğinin arttırıldığı, balkon alanı kapatılarak mutfak hacminin genişletildiği dolayısı ile yapının emsal hesabının değiştiği ve kapalı alan miktarının arttırıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 24.05.2024 tarih ve 21 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 30.05.2024 tarih ve 78 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ruhsatsız imalatların giderilmediği görüldüğünden, yerinde yapılan kontrolde ruhsat eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere aykırı yapının yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:261********) S***** P**** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO: 136

KARAR ÖZETİ:3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.07.2024 tarih ve 16384 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi, No:91 adresinde ve tapuda 182 ada, 6 parselde kayıtlı bulunan taşınmazın çatı terasında yapılan uygulamanın 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu Kararı ile tespit edilerek taşınmaz için alınan yapı kayıt belgesi iptal edildiğinden yapılan uygulama 04.11.2020 tarih ve 14 sayılı yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Çanakkale 1. İdare Mahkemesi 2021/336 esas, 2022/546 numaralı kararı ile ihtilaf konusu imalatın açık ve tereddüte yer bırakılmayacak şekilde saptanması ve ayrıntılı olarak belirtilmesi gerektiği belirtilerek dava konusu 04.11.2020 tarih ve 14 sayılı yapı tatil zaptı iptal edilmiştir. Bahse konu karara istinaden yerinde yapılan incelemede, taşınmazın açık çatı terasında mahya yüksekliğini aşan, sabit cam ve duvar imalatı içeren 4m x 9,90m ebatlarında ruhsatsız olarak terasın kapatıldığı görüldüğünden 21.05.2024 tarih ve 19 sayılı yapı tatil zaptı düzenlenerek mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 30.05.2024 tarih ve 80 numaralı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yerinde yapılan kontrolde ruhsat eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere aykırı yapının yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgililerinden tahsil edilmesine ve yapı sahipleri (TCKNo:416********) A** C***** T**** ve (TCKNo: 416********) A** C**** T**** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

01.07.2024 tarihli Encümen 41 adet karardan ibarettir.