01.12.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
137

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 01.12.2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

Belediyemiz Encümeni 01.12.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR NO:190
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçesinin görüşülmesi;
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgililerince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümene katılanların oy birliği ile karar verildi.
Nursevil KARAKAYA – Emine İnci KESKİN: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Dr. Fazıl Küçük Sokak No:9
Mehmet BİRCAN : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Mimar Sinan Sokak No:11
Nuriye AKGÜMÜŞ: Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Mimar Sinan Sokak No:2
Gürsel POLAT:Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Şahin Sokak No:11
KARAR NO:191
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 21.11.2016 gün ve 2016-411 sayılı yazılı başvurusuna istinaden 01.12.2016 tarih ve 20163477 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu; Beldemiz sınırları içinde bulunan tapuda; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Meşelik Mevkii, İ17d-18-d-4-d pafta, 190 ada, 216 ve 217 parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 04.05.2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan (PİN:UİP-308) İ17d-18d-4d imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup, konut alanında kalmakta olduğu ve dosyanın plana uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden ; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Meşelik Mevkii, İ17d-18-d-4-d pafta, 190 ada, 217 parsel arsa vasıflı Elife TÜRK’e ait taşınmaz ve ; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Meşelik Mevkii, İ17d-18-d-4-d pafta, 190 ada, 216 arsa vasıflı Hayati BÜKÜLMEZ’e ait taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

01.12.2016 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.