BELEDİYE ENCÜMENİNİN 02.01.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 KARAR NO:01

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 0001 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi No:22 adresinde bulunan tapuda İ17D23A1B pafta160 ada,79 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Canan VURAL’a ait işyerinin 85 m2 üstü sabit etrafı açık, 15 m2 üstü sabit etrafı kapalı, giriş kısmı açılır, kapanır, sürgülü sistemde pergole yaptığına dair Tahsin YILDIZ’ın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermiş olduğu şikayet dilekçesine istinaden; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 30.10.2019 tarih ve 11 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. 07.11.2019 tarih ve 139 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi Canan VURAL hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:02

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 0013 sayılı teklif yazısı ile; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2020 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenek Kodundan 450.000,00TL’nin, 0443-065790 Diğerleri koduna  aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

02.01.2020 tarihli Encümen 2 adet karardan ibarettir.