02.02.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
201

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 02.02.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR  NO:27

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2023 tarih ve 2023/5340 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** S****, No:**/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 5** ada, 9* parselde bulunan H***** S*** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde, ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma yapıldığı ve aykırı olarak balkon alanları etrafları duvar örülerek kapalı alan haline getirildiği, ortak alana merdiven ve teras uygulaması yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 22.12.2022 tarih ve 73 sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 29.12.2022 tarih ve 278 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak   gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:353********) H***** S*** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:28

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2023 tarih ve 2023/5341 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** S****, No:**/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 5** ada, 9* parselde bulunan H***** E*** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde, ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 22.12.2022 tarih ve 70  sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 29.12.2022 tarih ve 275 sayılı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:158********) H***** E*** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:29

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2023 tarih ve 2023/5342 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** S****, No:**/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 5** ada, 9* parselde bulunan S*** Ç**** adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde, ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 22.12.2022 tarih ve 69 sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre 29.12.2022 tarih ve 274 sayılı Encümen Kararı alınmış olup;  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği   yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine  ve yapı sahibi (TCKNo:171********) S*** Ç****  hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1 maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:30

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Madde

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.01.2023 tarih ve 2023/5343 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A**** S****, No:**/* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 5** ada, 9* parselde bulunan Z**** T********* adına kayıtlı * blok * numaralı bağımsız bölüm üzerinde, ruhsat ve eki projelere aykırı olarak çatı teras alanın üzerinde sundurma yapıldığı, aykırı olarak balkon alanları etrafları duvar örülerek kapalı alan haline getirildiği, ortak alana teras uygulaması yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 22.12.2022 tarih ve 72  sayılı Yapı tatil zaptı tutularak mühürlenmiştir. Söz konusu yapı tatil zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılmış ve  (TCKNo:437********) Z**** T*********  (sehven Soyadı T*********) olarak 29.12.2022 tarih ve 277 sayılı Encümen Kararı alınmış olup; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat ve eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10. Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği yıkım masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:437********) Zehra T******** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:31

KARAR ÖZETİ: Yola Terk ve İfraz

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.02.2023 tarih ve 2023/5387 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz M**** M********, K******** m*****, i17****** pafta, 1** ada, 2* parsel numaralı taşınmazda yola terk işlemi Harita Mühendisi C******** I***** tarafından hazırlanmış olup; söz konusu taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olup; Yola terk ve ifraz işlemine konu taşınmaz İmar Kanunun 15. Maddesinin 4. Fıkrası “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarilerinin yetkisi içindeki kamu yatırımlarında veya kamu mülkiyetine ait alanlarda, parselasyon planının tatbiki mümkün olmayan meskun alanlar ile koruma amaçlı imar planı bulunan alanlarda ve büyük kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümlerde belirtilen şartlar aranmaz.’’ denildiği ve parselasyon şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında kaldığı anlaşılmış olup; yapılmak istenilen yola terk ve ifraz işlemi imar planına, plan notlarına ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Buna göre ekli durum haritasında gösterilen Mıhlı Mahallesi, Karaotlar mevkii, İ17****** pafta, 1** ada, 2* parsel numaralı taşınmazda Terk (Y1+Y2) ile gösterilen parçanın imar yolunda kalan alanın Belediyemiz adına bedelsiz terkinden sonra kalan parçanın arsa vasıflı imar parseli olarak A ve B parsellere ifrazı yapılarak arsa vasfında tescil edilmesinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddeleri ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 7. Maddesine göre onanmasının uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

02.02.2023 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.