02.04.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
169

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 02.04.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:25

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 01.04.2020 tarih ve 0952 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Kasım ESER : Gökçetepe Mahallesi, Ulubatlı Sokak, Özem Sitesi

Selahattin GÜREŞ : Gökçetepe Mahallesi, Büyükçetmi Caddesi, No:25

Mesude-Hilmi EMİROĞLU: Mıhlı Mahallesi, Köprüdere Sokak ,No:3

Yusuf GAVAS: Gökçetepe Mahallesi, Büyükçetmi Caddesi, No:19

KARAR NO:26

KARAR ÖZET: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.04.2020 tarih ve 0963 sayılı teklif yazısı ile Beldemiz Mıhlı Mahallesi Şelale Yolu, Şarlak Caddesinin devamında bulunan 517 ada, 99 ve 616 ada, 1 parseldeki binalar, su ihtiyacının karşılanması maksadı ile abonelik talep etmektedir. Söz konusu parseller belediye sınırları dışında kalmasına rağmen, parsellerin yapı kayıt belgesinin bulunması sebebiyle, 06/06/2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların Yapı kayıt belgesinin kullanım yerleri başlıklı 6. maddesinin 2. fıkrası ”(2) Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.”  hükmü ve  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 19/03/2020 tarih ve 2020/7 nolu genelgesinin 2. maddesi gereğince, Mıhlı Mahallesi Şelale Yolu, Şarlak Caddesinin devamında bulunan 517 ada, 99 ve 616 ada, 1 parseldeki binaların  su abonelik taleplerinin gerçekleştirilmesinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi

KARAR NO:27

KARAR ÖZET: Genel

Belediye Encümeninin  2009/140 sayılı Kararı ile  Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi, liman içinde bulunan müştemilatın (büronun);   Beldemizi    yurt içinde ve yurt dışında  tarihi,turizm vb. yönlerini tanıtmak amacıyla Basın,Turizm İnformasyon Bürosu olarak kullanılması ile ilgili   alınan Encümen Kararının iptaline, sözkonusu büronun(müştemilatın) Belediyemiz tarafından acil olarak alınmak zorunda olan   COVİD -19  tedbirleri kapsamında Beldemizde bulunan vatandaşlarımız için gerekli  tedbirlerin  alınması, malzemelerin depolanması ve bu konularla ilgili koordinasyon merkezi olarak kullanılmasının uygunluğuna   Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

02.04.2020 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.