02.06.2022 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
167

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 02.06.2022 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:63

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2022 tarih ve 2022/1985 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz G******** M********, P***** O**** mevkii i17****** pafta, 1** ada, 2* parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olan  ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (2,60 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan, Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 291,52 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası; Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:64

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2022 tarih ve 2022/1986 sayılı yazısı ile teklif edilen,; Beldemiz M**** M********,  B******** mevkii i17****** pafta 3** ada 1 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış gelişme konut alanında kalmakta olan ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (12.63 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 821,20 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:65

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2022 tarih ve 2022/1988 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz V************* mevkii i17****** pafta 5** ada 5 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olan, ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (160,48 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 1492,28 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:66

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2022 tarih ve 2022/1990 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz S**** M********, A******* mevkii i17****** pafta 2** ada 5 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış yerleşik konut alanında kalmakta olan  ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (22.93 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 1571.37 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:67

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2022 tarih ve 2022/1991 sayılı yazısı ile teklif edilen; Beldemiz S**** M********, O*** M****** mevkii i17****** pafta 1** ada 1* parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış ticaret alanında kalmakta olan  ilgili dosyadaki Rölöve Ölçü Krokisinde yerleri gösterilen ve Alan Hesap Çizelgesinde miktarları belirtilen TERK (23,74 m²), olarak gösterilen imar yolunda kalan alan Belediyemiz adına bedelsiz terki ile kalan 132,29 m² parçanın imar parseli olarak tescilinden oluşan ifraz dosyası, Belediyemiz mevcut onaylı imar planına ve 2644 sayılı Tapu Kanun 21. Maddesine uyumlu olduğundan, 3194 sayılı imar kanunun 15. Maddesinde belirtilen parselasyon planı şartı aranmayacak taşınmazlar kapsamında  kaldığı tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine göre onanmasının  uygunluğuna  Belediye Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

02.06.2022 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.