02.10.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
320

KARAR NO:197
Belediyemiz Encümeni 02.10.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 34 UL 4831 plakalı aracını 18.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000049 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Serhat ORMAN’a kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 17 PC 990 plakalı aracını 21.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000091 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Halil TAN’a kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 10 LV 869 plakalı aracını 21.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000092 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ali BILDIR’a kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:198
Belediyemiz Encümeni 02.10.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu’nun muhtelif sokaklarına genel güvenlik ve asayiş için Jandarma Karakol Komutanlığı, esnaflar, sivil toplum örgütleri ve Kurumumuzca müştereken güvenlik kameraları taktırılmasına, güvenlik kamera sisteminin Jandarma Karakol Komutanlığına kurularak takibinin karakol komutanlığında yapılmasına, sistemin kurulumunda gerekli ihtiyaçlardan Belediyemiz ile ilgili kısmının temin edilmesi ve elektrik aboneliğinin belediyemizce yapılarak giderlerin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:199
Belediyemiz Encümeni 02.10.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Mehmet Emin GÜLELİ tarafından verilen 19.09.2014 tarihli dilekçe gündeme geldi. Konu hakkında Kurumumuz Fen işleri Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 20143086 sayılı yazısında; “Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi, Akgün ALBAYRAK caddesi, Adatepe Beybağlar mevkii tapuda 190 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılmış olan ruhsatlı yapı ile komşu parsel çekme mesafesi arasına yapılmış olan komşu parsel sahibinin şikayetine konu müştemilat (MUTFAK) Belediyemiz Fen İşleri elemanları tarafından mühürlenmiştir. Şikayete konu yapıya taşınmaz malikleri tarafından muvakkat yapı ruhsatı talebinde bulunulmuştur. Bu sebeble Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün görüşüne başvurulmuş ve verilen görüş doğrultusunda muvakkat yapı ruhsatı talebi reddedilmiştir. İddia edildiği üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden muvakkat yapı yapılmasına Belediye Encümenince izin verilir şeklinde görüş belirtilmemiştir. Belediye Başkanının bölgede imar planını tatbik etmediği doğru değildir. İlgi yapılara gerekli olan imar uygulaması ilgilisinin isteği üzerine yapılmış ve yapı ruhsatı düzenlenmiştir. M.Emin GÜLELİ vekili avukatların belirttiği gibi muvakkat yapı ruhsatı verilmesinde Belediye Encümenine yetkili olduğu ve sakıncası bulunmadığı yönünde herhengi bir görüş mevcut değildir. Belediye Encümeni tarafından verilecek olan muvakkat yapı ruhsatlarında yapılacak olan yapının komşu çekme mesafeleri içerisine yapılması söz konusu değildir. Eğer %20 imar yoğunluğu kullanılmamış olsa bile bu durum komşu çekme mesafelerine muvakkat yapı ruhsatı verilmesine gerekçe olamaz. Kullanılmamış olan inşaat yoğunluğu için Belediyemizden mevcut turizm tesisine ilave inşaat ruhsatı alınması gerekmektedir. ” denilmektedir. Fen İşleri Müdürlüğünün yazısına istinaden konu ilave yapı ruhsatı alınması yönünde olduğundan muvakkat yapı olarak izin verilmesine Belediyemiz encümenin yetkisinde olmadığından talebin reddine, konu hakkında Fen İşleri Müdürlüğü’ne ilave vb.yapı ruhsatı almak için başvurulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Tüm Halkımıza ilan olunur.