BELEDİYE ENCÜMENİNİN 03.01.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:01

Belediyemiz Encümeni 03.01.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Genel

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) bendine istinaden, kış mevsiminin gelmesi nedeniyle  2019 yılı içinde  Beldemiz Küçükkuyu’da yaşayan fakir ve bakıma muhtaç ailelere kömür alınarak dağıtılmasına ve bedelinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:02

Belediyemiz Encümeni 03.01.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Genel

Kurumumuz  Fen İşleri Müdürlüğü’nün uygulama alanları içersinde kalan, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve diğer kanunlar ile bağlı mevzuatında olan değişiklikler, düzenlemeler ve tebliğler konusunda, diğer taraftan imar mevzuatına göre yapılan plan tadilatları, ilave imar planları, 18. madde uygulaması, tevhit, ifraz dosyalarına yapılan itirazlar ve itirazlar sonucu oluşacak hukuki konularda Müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi ve yapılacak işlemlerde kişilerin ve kamunun menfaatlerinin hukuka uygun olarak korunması ve yürütülmesi konularında bilgi sağlamak amacı ile hizmet alımının yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:03

Belediyemiz Encümeni 03.01.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Belediye Meclisimizin 02.01.2019 gün ve 2019/04 sayılı kararı ile Belediyemize ait kamuya bedelsiz terk edilmiş yeşil alanda bulunan ve konut yapı kooperatifleri tarafından kullanılan arıtma, sondaj ve bekçi evlerine 2019 yılı için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 0,30 Kr ücret alınmasına, Zabıta birimi tarafından her ay tespit yapılmasına, işgaliye bedelinin yılsonunda Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hesaplanmak suretiyle tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:04

Belediyemiz Encümeni 03.01.2019 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Beldemiz Küçükkuyu’nun Ulusal ve Uluslararası düzeyde tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla bir çok ülkenin Cumhurbaşkanlarının, Başbakanlarının ve üst düzey yetkilerinin katılacağı Marmara Grubu Vakfı tarafından 6-7 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 22.Avrasya Ekonomi Zirvesindeki yabancı misafirlere, Kurumumuz zeytinliklerinden toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının hediye verilmek üzere ayrılan kısmından, 50 şişe zeytinyağı verilmesi için sponsor olunmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

03.01.2019 tarihli Encümen  4  adet karardan ibarettir.