03.07.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
87

Belediye Encümeninin 03.07.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:127
Belediyemiz Encümeni 03.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu Fernur SÖZEN Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün 27.06.2014 tarih 293 sayılı yazısı ile okul için kullanılacak boya ve badana malzeme işlemleri için yapılacak harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi gereğince kurumumuz bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:128
Belediyemiz Encümeni 03.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, 18 Mart Şehitler Caddesi No:3’te bulunan binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:129
Belediyemiz Encümeni 03.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz ihale biriminin 30.06.2014 tarih ve 20142048 ve 02.07.2014 tarih ve 20142073 sayılı yazılarında Beldemiz Sahil Mahallesi 235 ada 1 parselde bulunan mülkiyeti kurumumuza ait şehirlerarazı otobüs terminali içersinde bulunan ve daha önce kurumumuzca kiraya verilen dükkanlardan, 15.06.2013 tarihinde 2 yıl süre ile Urgiye ÖĞÜT’e verilen tuvaletin kiralaması 15.06.2015 tarihinde, 01.08.2013 tarihinde 3 yıl süre ile Hüseyin ANGIN’a kiralanan 9 nolu yazıhanenin kiralama süresi ise 01.08.2016 tarihinde son bulmaktadır. Aynı zamanda 235 ada 1 parselde bulunan şehirlerarası otobüs terminali ( otogar) işletmesinin adres kayıt sistemine göre tekrar güncellenerek numaratajının yapılması gerekmektedir. Bu sebeble 04.06.2014 tarih ve 47 sayılı meclis kararı ile tamamının toplu olarak ihaleyi çıkması mümkün bulunmamaktadır. Denilmektedir. Yapılan değerlendirme sonunda 04.06.2014 tarih ve 47 sayılı meclis kararının değiştirilmesi için konunun ilk yapılacak meclis toplantısında görüşülmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:130
Belediyemiz Encümeni 03.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 34 SKN 63 plakalı aracın sahibi olan Mehmet Ender AYALP tarafından park edildiği tespit edilmiştir. 30.06.2014 tarihli 000009 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. ve belediye zabıta talimatnamesinin 15/13.maddelerine istinaden Mehmet Ender AYALP 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Mehmet Ender AYALP tarafından 30.06.2014 tarihinde itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:131
Belediyemiz Encümeni 03.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 10 BBP 67 plakalı aracın sahibi olan Kerim KARAKUŞ tarafından park edildiği tespit edilmiştir. 01.07.2014 tarihli 000006 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. ve belediye zabıta talimatnamesinin 15/13.maddelerine istinaden Kerim KARAKUŞ’a 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Kerim KARAKUŞ tarafından 02.07.2014 tarihinde itiraz dilekçesi verilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda itirazın reddine, verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:132
Belediyemiz Encümeni 03.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen 34 KY 3611 plakalı aracın sahibi olan Selahattin GÜRSOY tarafından park edildiği tespit edilmiştir. 02.07.2014 tarihli 000026 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. ve belediye zabıta talimatnamesinin 15/13.maddelerine istinaden Selahattin GÜRSOY’a 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:133
Belediyemiz Encümeni 03.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi
Ayhan ÖZERDEN Caddesi üzerinde Süleyman ASLAN’a ait inşaatta 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve 2014/ 116 sayılı Belediye encümen kararına aykırı olarak inşai faaliyetlere devam ettiği 29.06.2014 tarih ve 000018 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilmiştir. Süleyman ASLAN’a 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda verilen para cezasının kabulüne, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:134
Belediyemiz Encümeni 03.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yolaterk
Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 02.07.2014 tarih ve 20142071 sayılı Sahil Mahallesi 165 ada,1-3 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, orta mahalle mevkii, pafta: İ17-D–23-A-1-A, Ada:165, Parsel:1’de arsa vasıflı Cahide BAŞARLAR, Cahit BAŞARLAR adlarına kayıtlı 24,73 m2’lik taşınmaz ile Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Orta Mahalle mevkii, pafta: İ17-D–23-A-1-A, Ada:165, Parsel:3’de arsa vasıflı Cahide BAŞARLAR, Cahit BAŞARLAR adlarına kayıtlı 143,18 m2’lik taşınmazların tevhidine, tevhid sonunda oluşan 167,91 m2’lik A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 65,50 m2’ lik kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin ve ifrazen geriye kalan;
A Nolu parsel 102,41m2 Tam imar Parseli
Olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:135
Belediyemiz Encümeni 03.07.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Pakize Hanım Sokak no:6’da bulunan taşınmazın malikleri tarafından verilen 30.06.2014 tarihli dilekçe gündeme geldi. Yapılan görüşmeler sonunda Sahil Mahallesi Pakize Hanım Sokak no:6’da bulunan taşınmazın atık suyunu Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma talebinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.