03.09.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
151

Belediye Encümeninin 03.09.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:165
Belediyemiz Encümeni 03.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 34 KG 2779 plakalı aracını 03.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 274 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Yasemin Tomris KÖROĞLU’na kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 26 RZ 007 plakalı aracını 27.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 228 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ömer TOSUN’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 64 LZ 299 plakalı aracını 27.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 229 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mustafa KARAOT’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- 11 DY 575 plakalı aracını 27.07.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 230 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Tunahan ÇEVÜK’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5- 59 UN 077 plakalı aracını 03.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 275 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Yılmaz DEMİR’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6- 42 CHY 08 plakalı aracını 04.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 277 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Savaş ÜLGER’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
7- 06 FD 4005 plakalı aracını 03.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 276 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mustafa AŞIK’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
8- 35 KIZ 45 plakalı aracını 28.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000144 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Alev Eylem ŞAHİN’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
9- 35 AS 1739 plakalı aracını 29.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000150 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ali Ekber TAŞKIRAN’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
10- 35 ALH 36 plakalı aracını 03.08.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 273 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Aydın YALAZI’nın itiraz dilekçesinin kabulüne ve kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile iptaline,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:166
Belediyemiz Encümeni 03.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemizin muhtelif mahallelerinde yasak olmasına rağmen seyyar satıcılık yaptığı ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesi ve Bel. Zab. Tal.10.Böl.77.Mad.5.bendine istinaden para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 17 SC 506 plakalı kamyoneti ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 02.08.2015 gün ve 268 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Şevket KAHRIMAN’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 17 LH 975 plakalı kamyoneti ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 02.08.2015 gün ve 271 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Hayri ÖZEL’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 17 FN 473 plakalı kamyoneti ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 02.08.2015 gün ve 270 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Fırat ŞENER’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- 17 SK 735 plakalı kamyoneti ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 02.08.2015 gün ve 269 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Barış ÜZEL’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:167
Belediyemiz Encümeni 03.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.08.2015 Tarih ve 20152814 Sayılı 352 Ada, 4 parsel ile ilgili talebi gündeme geldi. Encümenimizce yapılan inceleme sonucunda; Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilgi talep ekindeki tutanakta mevzuata aykırı faaliyetlerin nitelik ve ölçümleri net bir biçimde belirtilmeli, ne gibi bir imara aykırılık bulunduğu ortaya konulmalıdır. Tespit ayrıntılı olmalı, nitelik ve ölçüleri belirli, açık ( net ) , anlaşılır şekilde, hangi faaliyetin ne gibi bir aykırılık oluşturduğunun saptanarak kroki ölçülendirme ve yazı ile tutanağa geçirilmesi gerekir. Fen İşleri elemanlarınca yapılan yapı tatil zaptı tutanağı şekil ve yazılı ifadelerde yukarıda açıklanan net belirginlikten uzaktır. Bu nedenle düzenlenmiş olan tespit tutanağı esas alınarak yapılan mühürleme ve Belediyemiz Encümenince alınacak kararın iptali dava edilebilir. Bu nedenlerle bilirkişi Hızır Osman SALCAN ‘nın raporunda belirtilen açık ve net ifadeler dikkate alınarak tutanağın olması gerektiği şekliyle düzenlenmesine, Belediye Encümenine yeniden sunulmasına ve talebin Fen İşlerine iade edilmesine Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:168
Belediyemiz Encümeni 03.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 03.09.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Köyü, Hacımustafatepe Mevkii, İ17D-22-B-2-B Pafta, 108 Ada, 12 parselde arsa vasıflı İbrahim CENGİZ adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:169
Belediyemiz Encümeni 03.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu Fernur SÖZEN Anaokulu Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarih 154 sayılı yazısı ile okul binasının tamiratı ve boyası için yapılacak harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi gereğince kurumumuz bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi