BELEDİYE ENCÜMENİNİN 04.01.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:01

Belediyemiz Encümeni 04.01.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

Belediye Meclisimizin 03.01.2018 gün ve 2018/04 sayılı kararı ile Belediyemize ait kamuya bedelsiz terk edilmiş yeşil alanda bulunan ve konut yapı kooperatifleri tarafından kullanılan arıtma, sondaj ve bekçi evlerine 2018 yılı için metrekare cinsinden günlük işgali için 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 0,25 KR ücret alınmasına, Zabıta birimi tarafından her ay tespit yapılmasına, işgaliye bedelinin yılsonunda Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hesaplanmak suretiyle tahsil edilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

04.01.2018  tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.