04.02.2016 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
210

Belediye Encümeninin 04.02.2016 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:17
Belediyemiz Encümeni 04.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk-İfraz
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 04.02.2016 tarih ve 20160320 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 110 Ada, 42 parselde arsa vasıflı Mehmet Rakım KEMAH adına kayıtlı taşınmaz, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 110 Ada, 43 parselde arsa vasıflı Mehmet Rakım KEMAH adına kayıtlı taşınmaz ve Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tepe Mahallesi Mevkii, İ17D-23-A-1-A Pafta, 110 Ada, 44 parselde arsa vasıflı Alattin DEMİRDÖĞEN adına kayıtlı taşınmazın tevhidi sonucu oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkin edilen kısmın dışında kalan alanın ise konut alanı olarak B ve C nolu imar parselleri olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:18
Belediyemiz Encümeni 04.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
23.01.2014 gün ve 13 sayılı yola terk kararı için 2014 yılında Tapu Müdürlüğü’nde herhangi bir işlem yapılmadığından ve yılı içinde işlem yapılmayan terk dosyaları için güncel tarihli encümen kararı alınması gerekmektedir. Bu nedenle ilgilisinin 25.01.2016 tarihli dilekçe ile kararın güncellenmesini talep etmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 04.02.2016 tarih ve 20160319 sayılı, 22.01.2014 tarihli Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi 363 ada,5 nolu parsel için hazırlanan terk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazılarına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Beybağlar mevkii, pafta: İ17-D–23-A–1-B, Ada:363, Parsel:5’te Avlulu Kargir Ev vasıflı İbrahim KABAKÇIOĞLU adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmı konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna ve alınmış olan 23.01.2014 tarih ve 13 sayılı encümen kararının iptaline encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:19
Belediyemiz Encümeni 04.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mah.Eroğlu 1.sokak no:16 adresinde bulunan Reyhan EMRE’ye ait binanın foseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi talebinin uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:20
Belediyemiz Encümeni 04.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan 04.02.2016 tarih ve 20160321 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Yalpınarı Mevkii, İ17D18C3B pafta,254 Ada, 11 parselde zeytinlik vasıflı Adatepe Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkininden sonra kalan kısmın A,B,C,D,E nolu imar parselleri olacak şekilde hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:21
Belediyemiz Encümeni 04.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Nisan Sokak üzerinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden yasak olmasına rağmen 10 ZC 407 plakalı aracı ile seyyar satıcılık yaptığı 03.02.2016 gün ve 000503 nolu zabıt varakasıı ile tespit edilen Seyfi CANDAR’a kesilen 220,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:22
Belediyemiz Encümeni 04.02.2016 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde, her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Ayşe Sermin ENGEZ Gökçetepe Mah.Atatürk Cad.No:56
Latife KAZOĞLU GökçetepeMah.251 ada, 16 parsel
Mustafa SATIŞ Gökçetepe Mah.Zeytinlik 1.Sokak no:13
Alaattin KARAGÖZ Gökçetepe Mah.Gökçetepe 3.Cad.
Ali İNCİ Mıhlı Mah.Akgün ALBAYRAK Cad.No:110-A