04.09.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
152

Belediye Encümeninin 04.09.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.
KARAR NO:187
Belediyemiz Encümeni 04.09.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Nizamettin KABAAĞAÇ,Gönül KAHRAMAN,Mehmet KARADAĞ Gökçetepe mah.adnan Menderes Cad.Deniz apt. No:21
Mustafa CAN,Erhan TÜMEN,Demet DENLİ,Ahmet OKAN,Kemal KARABULUT Gökçetepe Mah.Bahçe Sk.No:3
Muammer KAYA Sahil Mah.Celalettin TOPÇU cad.No:5
Şefika YERLİOĞLU Mıhlı Mah.Osman TAN 3.Sokak no:5
Müslüm ALP Mıhlı Mah.Yavuz Selim Köprüdere sokak no:11
KARAR NO:188
Belediyemiz Encümeni 04.09.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 34 GA 3199 plakalı aracını 18.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000046 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen MMK Kozmetik Turizm İnşaat Sanayi ve ticaret Limited Şirketi’ne kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 10 RN 413 plakalı aracını 16.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000082 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Naim BAHADIR’a kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 34 DC 4795 plakalı aracını 19.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000086 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Yunus KOCAKUŞ’a kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4- 39 NR 999 plakalı aracını 18.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000047 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen İbrahim Ercüment BERK’in itiraz reddine ve kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5-10 KY 270 plakalı aracını 14.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000070 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Kayahan Meşrubat Bira Likit Petrol gazı turizm Limited Şirketine kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6-34 VM 5359 plakalı aracını 18.08.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000048 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Günseli MENTEŞOĞLU’na kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO:189
Belediyemiz Encümeni 04.09.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Limaniçinde Kayahan Meşrubat Bira Likit Petrol gazı turizm Limited Şirketine ait 10 H 6086 plakalı aracın 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. ve Belediye encümenin 15.05.2014 tarih ve 83 nolu encümen kararına aykırı olarak uzun süre park ettiği, satış yaptığı 04.08.2014 tarihli 000062 sayılı idari yaptırım karar tutanağı tespit edilerek 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yine aynı şirkete ait 10 KV 428 plakalı aracın 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. ve Belediye encümenin 15.05.2014 tarih ve 83 nolu encümen kararına aykırı olarak limaniçinde uzun süre park ettiği, satış yaptığı 11.08.2014 tarihli 000067 sayılı idari yaptırım karar tutanağı tespit edilerek 189,00 TL (Yüzseksendokuz Türklirası) idari para cezası kesilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda 10 H 6086 plakalı araca kesilen 189,00 TL ve 10 KV 428 plakalı araca kesilen 189,00 TL para cezalarının ayrı ayrı kabulüne, cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:190
Belediyemiz Encümeni 04.09.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yolaterk-ifraz
Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 03.09.2014 tarih ve 20142750 sayılı Gökçetepe Mahallesi 210 ada,33 nolu parsel için hazırlanan yolaterk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, tepe mahallesi mevkii, paftalar: İ17-D–23-A1-B, İ17-D-18-D-4-C, Ada:210, Parsel:33’de arsa vasıflı Abdullah ÖZPEK, Bahri ŞAHİN, Cahit ŞEN, Cihan ŞEN, Fatma Zehra ŞEN, Fehmi EVCİL, Habib ÇELİK, Mustafa ÖZPEK, Servet EVCİL, Şüheda AKBALTAOĞLU, Tefarik EMRE ve Yahya EVCİL adlarına kayıtlı 957,06 m2’lik taşınmazda yapılan imar uygulaması sonunda oluşan 927,58 m2’lik A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 29,48 m2’ lik kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin ve ifrazen geriye kalan;
A Nolu parsel 124,46 m2 Tam imar Parseli
B Nolu parsel 135,32 m2 Tam imar parseli
C Nolu parsel 108,09 m2 Tam imar parseli
D Nolu parsel 110,67 m2 Tam imar parseli
E nolu parsel 121,33 m2 Tam imar parseli
F nolu parsel 139,52 m2 Tam İmar parseli
G nolu parsel 188,19 m2 Tam imar Parseli
Olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.