05.03.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
214

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 05.03.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR. 

 

KARAR NO:21

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 05.03.2020 tarih ve 0685 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Kocakozlar mevkiinde bulunan tapuda İ17D18D3C pafta, 320 ada, 3 parsel üzerinde Binali YILDIRIM’ın yapmış olduğu yapı için 04.11.2018 tarih ve LPDCR9V3 belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi almıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19.12.2019 tarih ve 340 karar numaralı Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu kararına istinaden yapılan uydu görüntüsü araştırması sonucunda 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilmiş olup; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Belediyemize göndermiş olduğu 15.01.2020 tarih ve 71068720-754-E.1218 sayılı yazısına istinaden yapı kaçak duruma düşmüştür. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yapmış olduğu kontroller sonucunda kaçak yapı 22.01.2020 tarih ve 03 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiştir. Söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine istinaden verilen 30 günlük süre sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi (TCKNo.:397********) Binali YILDIRIM hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

05.03.2020 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.