05.11.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
235

BELEDİYE ENCÜMENİNİN  05.11.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR  NO:101

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu.

Garaj Amirliğinin  03.11.2020 tarih ve 2850 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Gözde 1.Sokak, Kazdağı Villaları, No:2/4  Küçükkuyu adresinde bulunan Olcay KIVRAK tarafından  verilen 26.10.2020 tarih ve 1224 sayılı dilekçe ve Mıhlı Mahallesi, Kanarya Sokak, No:3/1 Küçükkuyu adresinde bulunan, Yanar Apartmanı sakinleri  Ayşe BOLATA, Alper GÜNVER, Fermin ŞAHİN, Şakir YENİGÜN, Gözde ERKOÇ, tarafından verilen 27.10.2020 tarih ve 1228 sayılı dilekçe Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:102

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 05.11.2020 tarih ve 2863 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Süleyman Sakallı Caddesi, No:91 adresinde bulunan ; tapuda İ17D22B2B pafta, 182 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Ali Cengiz TAMER’e ait dairenin çatı katı terasında, çatı katında bulunan açık alanın etrafını kapatarak almış olduğu 27.06.2019 tarih ve VZ2K5PH9 belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Kayıt Değerlendirme Komisyonu kararı ile yapılmış olan bu uygulamanın 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilmiş olup; Yapı Kayıt Belgesi iptal edildiğinden dolayı yapı kaçak duruma düşmüştür. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 04.11.2020 tarih ve 14 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Yapı Sahibi (TCKNo:416********) Ali Cengiz TAMER’e 72.949,00TL. (Yetmişikibindokuzyüzkırkdokuzlira) para cezası verilmesine,  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:103

KARAR ÖZETİ: 3194/42 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 05.11.2020 tarih ve 2864 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, Cemali Burnaz Caddesi, Deniz Kenarı Mevkiinde bulunan ; tapuda İ17D23A1B pafta, 309 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde İbrahim BURNAZ tarafından alınmış olan 10.12.2019 tarih ve TLJKM3A6 Belge Numaralı Yapı Kayıt Belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 27.10.2020 tarih ve 24568sayılı yazısı ile geçersiz duruma düştüğünden dolayı parsel üzerinde yapılmış olan müştemilat kaçak durumuna düştüğünden dolayı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda 04.11.2020 tarih ve 15 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; söz konusu aykırılıkların  3194 sayılı imar kanunun 32. maddesine istinaden 30 gün içinde için yasal hale getirilmesine, aksi takdirde yıkım kararı alınacağına ve aynı kanunun idari müeyyideler başlıklı 42. maddesinde “Mevzuata aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare Encümenince sorumlular hakkında her bir sorumluluk için ayrı ayrı bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır” denildiğinden; Söz konusu aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 42.maddesine göre işlem yapılarak ekte sunulan imar para cezası raporuna istinaden Yapı Sahibi (TCKNo: 281********)  İbrahim BURNAZ’a 18.287,85 TL.(Onsekizbinikiyüzseksenyedilira seksenbeşkuruş) para cezası verilmesine,  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmesine; ödenmemesi durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

05.11.2020 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.