06.08.2020 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
181

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 06.08.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR. 

 

 

 

KARAR NO: 59

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.08.2020 tarih ve 1943 sayılı yazısı ile teklif edilen; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 38. Maddesine istinaden 2020 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0139-096101 Yedek Ödenek Kodundan 123.000,00TL’nin, 0111-035304 Geçiş Ücretleri koduna 2.000,00TL, 0139-035490 Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler koduna 5.000,00TL, 0443-035102 Araştırma ve Geliştirme Giderleri koduna 110.000,00TL, 0452-061490 Diğer Taşıt Alımları koduna 1.000,00TL, 0510-012190 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri 5.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

 

06.08.2020 tarihli Encümen 1 adet karardan ibarettir.