07.05.2024 TARİH VE 2024/03 SAYILI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

0
48
PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

TEKLİF: Küçükkuyu Belediyesi 2023 Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabı

KOMİSYON İNCELEMESİ: Belediye Meclisinin 06/05/2024 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Küçükkuyu Belediye Başkanlığının 2023 yılı kesin hesaplarını incelemek üzere Başkan Hasan DİKMEN üyeler Bahadır Emre DİKEN ve Burak TAHMAZ’ın katılımıyla 07/05/2024 tarihinde toplanan komisyonumuz, kesin hesap cetvelleri ve cetvellere esas teşkil eden belgeler üzerinde gerekli incelemelerini tamamlamıştır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: 2023 yılına ait gerçekleşen gelir-gider hesapları, bütçesine göre gerçekleşme oranları aşağıda belirtildiği gibi tespit olunmuştur.

 

A)GELİR HESAPLARI

KODU GELİR TÜRÜ TAHMİN EDİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI
01 VERGİ GELİRLERİ 17.917.000,00 15.482.210,32 %86,41
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.148.000,00 12.803.644,76 %139,96
04 ALINAN BAĞIŞ VE

YARDIMLAR

1.641.000,00 1.150.100,00 %70,09
05 DİĞER GELİRLER 44.697.000,00 53.816.598,29 %120,40
06 SERMAYE GELİRLERİ 6.610.000,00 3.184.415,39 %48,18
09 RED VE İADELER (-) -13.000,00 -56.946,83 %438,05
TOPLAM 80.000.000,00 86.380.021,93 %107,98

B)    GİDER HESAPLARI

KODU ADI TAHMİN EDİLEN GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI
1 Personel Giderleri 19.425.000,00 21.435.166,38 %110,35
2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.988.000,00 2.453.550,40 %123,42
3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 47.065.000,00 44.337.401,09 %94,20
4 Faiz Giderleri 650.000,00 711.461,78 %109,46
5 Cari Transferler 1.035.000,00 1.287.213,06 %124,37
6 Sermaye Giderleri 3.559.000,00 6.135.437,30 %172,39
7 Sermaye Transferleri 1.120.000,00 1.119.314,09 %99,94
9 Yedek Ödenek 5.158.000,00 0,00  
TOPLAM 80.000.000,00 77.479.544,10 %96,85
KOMİSYON KARARI:

2023 yılı Bütçe toplamı olan 80.000.000,00TL kullanılabilir ödeneğe karşılık Gider Bütçesi 77.479.544,10TL gerçekleşmesi  %96,85 oranında sağlanmıştır. Gelir bütçesinde ise 86.380.021,93 TL ile %107,98 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Küçükkuyu Belediyesinin 2023 yılı kesin hesapları komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Yüce Meclise arz olunur