07.08.2014 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
209

Belediye Encümeninin 07.08.2014 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:165
Belediyemiz Encümeni 07.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 34 JH 1225 plakalı aracını 15.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000053 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Mustafa Sıtkı ÖZGER’e kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 34 ER 5815 plakalı aracını 15.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000052 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Kaan KURT’a kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 34 VR 3852 plakalı aracını 15.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000051 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Hamza ÖZDAL’a kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4-34 UD 6627 plakalı aracını 15.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000040 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen İskender ŞAMLI’ya kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5-10 KY 027 plakalı aracını 19.07.2014 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000056 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Gökmen ERTAŞ’a kesilen 189,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:166
Belediyemiz Encümeni 07.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Ayfer GÖLOĞLU ,Fatih ŞAHİN,İsmet ASLANHAN,Veli YILMAZ Gökçetepe Mah.Adnan Menderes Cad.No:23
Pakize YAVUZ Mıhlı Mah.Ada sk.No:11
Ahmet BULUT, Cömert COŞKUN MıhlıMah.YavuzSultanSelim Cad.Ada 1.sk.
İrfan ÖZYASAN,Serap KARAHAN,Gönül EKİNCİ,Ayşe EFE,Nerime BAY,Dilek Bay AYTEKİN Mıhlı Mah.Yalıpınar cad.3.sk.no:7
Birsen KAYA Mıhlı Mah.Ateş Sk.
Halil SAKALLI Mıhlı Mah.4 pafta,1193 parsel
Tahir ALPAR Mıhlı Mah.Şahin Sk.no:8
İbrahim UÇAR Sahil Mah.Süleyman Sk.no:119
Gülden KURUCUOĞLU Özkur Sitesi
Yılmaz ŞUŞOĞLU Mıhlı Mah.Yatırım Cad.no:12
Okyay Sitesi (Metin KAZAK) Gözde 3.sk.
Sakine POLAT,Ali ÖZDEMİR,Ayşe ÇAKIR,Perihan Konuş,Menderes Özdemir,Müzeyyen Özdemir,Ferihan ertekin,Yaşar Özdemir,İbrahim Rüzgar Mıhlı Mah.Kızılsu 4.sk.no:15-13-9-16-14-12-10-5-1
Aytimur ÖNDER ( Cem Sitesi adına ) Mıhlı Mah.Cem Sitesi
KARAR NO:167
Belediyemiz Encümeni 07.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola TERK
07.08.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu mıhlı Mahallesi 230 ada,14 nolu parsel için hazırlanan terk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Mıhlı Mevkii, pafta: İ17-D–19-D-4-D, Ada:230, Parsel:14’de arsa vasıflı 206,92 m2’lik Mehmet ERTEK adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 189,07 m2’lik kısmı konut alanında kalmakta, 17,85 m2’ lik kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı imar kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:168
Belediyemiz Encümeni 07.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola TERK
07.08.2014 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Mıhlı Mahallesi, 332 ada,2 nolu parsel için hazırlanan terk dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Mahallesi, Akçukurlar Mevkii, pafta: İ17-D–18-C-4-D, Ada:332, Parsel:2’de mandalinlik ve zeytinlik vasıflı 864,45 m2’lik Mehmet OK adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu 443,03 m2’lik kısmı konut alanında kalmakta, 421,42 m2’ lik kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı imar kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:169
Belediyemiz Encümeni 07.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola TERK
07.08.2014 tarih ve 20142429 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, Sahil Mahallesi, pafta:İ17d23a1a, ada:297, 6 parsel için hazırlatılan imar uygulama dosyasının encümenimizce uygun olduğuna, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde mülkiyetin tescilli olmasından dolayı dosyanın Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilerek görüş alınmasına ve görüş sonrasında 3194 Sayılı imar Kanununa göre imar uygulama dosyasının değerlendirilmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:170
Belediyemiz Encümeni 07.08.2014 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Ramazan ÇALIK tarafından verilen 01.08.2014 tarihli dilekçesi gündeme geldi. Yapılan değerlendirme sonunda talebin uygunluğuna, ilgili taşınmazın foseptiğinin otomatik çekim listesinden çıkarılmasına ancak ücretini yatırmak koşuluyla 7/24 Belediyemiz vidanjör hizmeti alabileceğine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.