09.04.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
84

Belediye Encümeninin 09.04.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.
KARAR NO:55
Belediyemiz Encümeni 09.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
M.Fikret GÜREL Sahil Mah.Süleyman SAKALLI Cad.No:221
Süleyman KIZIL Gökçetepe Mah.231 ada,4 parsel
Behçet SOYDAN Sahil mah.S. SAKALLI Cad.no:100
Mehmet YILMAZ Gökçetepe Mah.Barış 5.Sk. No:4
KARAR NO:56
Belediyemiz Encümeni 09.04.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Yola Terk
31.03.2015 tarihli Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Gökçetepe Mahallesi İ17d23a1a pafta, 231 ada, 1, 12 ve 13 nolu parseller için hazırlanan yolaterk ve ifraz dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tokatiçi mevkii, pafta: İ17-D-23-A-1-A, Ada:231, Parsel:1’de Arsa vasıflı Engin YAVAŞ adına kayıtlı taşınmaz, Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tokatiçi mevkii, pafta: İ17-D-23-A-1-A, Ada:231, Parsel:12’de arsa vasıflı Engin YAVAŞ adına kayıtlı taşınmaz ve Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Tokatiçi mevkii, pafta: İ17-D-23-A-1-A, Ada:231, Parsel:13’de arsa vasıflı Engin YAVAŞ adına kayıtlı taşınmazların tevhidine, tevhid sonunda oluşan A nolu parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu bir kısmın yola olmak üzere kamuya bedelsiz terkinin ve ifrazen geriye kalan;
B Nolu parsel Artık imar Parseli
C Nolu parsel Tam imar Parseli
D Nolu parsel Tam imar Parseli
Olarak, 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.