09.07.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
194

Belediye Encümeninin 09.07.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:115
Belediyemiz Encümeni 09.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Tevhid
1706 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu’nun 15.06.2015 gün ve 185 sayılı yazısı ve ilgilisinin 29.05.2015 gün ve 281 sayılı başvurusuna istinaden 09.07.2015 tarih ve 20152115 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu Sahil Mahallesi İ17-D-22-B-2-A pafta,320 ada,1 ve 2 nolu parseller için hazırlanan birleştirme dosyasının 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Kiremit ocağı Mevkii, İ17-D-22-B-2-A pafta, ada:320, 1 nolu parselde arsa vasıflı taşınmaz ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sahil Mahallesi, Kiremit ocağı Mevkii, İ17-D-22-B-2-A pafta, ada:320, 2 nolu parselde arsa vasıflı taşınmazların imar arsası olarak tevhid edilmesinin (Birleştirilmesinin) 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:116
Belediyemiz Encümeni 09.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu liman içinde 19.07.2015 Pazar akşamı TRTMÜZİK kanalında canlı olarak çekimi yapılacak olan “ Ramazan Özel Ege’den Ezgiler “ adlı program için yapılacak masrafların bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:117
Belediyemiz Encümeni 09.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Sahil Mahallesi Penguen Sokak no:12 adresinde Mehmet Faik ÇEVİK tarafından şahsına ait taşınmaza abone olmadan su bağlattığı 08.07.2015 gün ve 000192 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre mal sahibi Mehmet Faik ÇEVİK’e 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına ve Su İşleri Servisi tarafından kullanılan su miktarının tespit edilerek ücretinin tahsiline Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:118
Belediyemiz Encümeni 09.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mahallesi Akarsu 2.sokak üzerinde mal sahibi Mualla ÖZUSTA tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 08.07.2015 gün ve 000193 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Mal sahibi Mualla ÖZUSTA’ya 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:119
Belediyemiz Encümeni 09.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Gökçetepe Mahallesinde mal sahibi Erkan YAZICI tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 03.07.2015 gün ve 000173 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre Mal sahibi Erkan YAZICI’ya 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:120
Belediyemiz Encümeni 09.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Mıhlı Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde bulunan S.S.Dünyada Cennet Konut Yapı Kooperatifi tarafından yaptırılan inşaatta inşaat yasağı olduğu halde inşai faaliyetlere devam ettiği 07.07.2015 gün ve 000191 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edildiğinden 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine göre S.S.Dünyada Cennet Konut Yapı Kooperatifi’ne 208,00 TL ( İkiyüzsekiz Türklirası ) idari para cezası verilmesine, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:121
Belediyemiz Encümeni 09.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Sahil Mahallesi Süleyman SAKALLI Caddesi üzerinde yasak olmasına rağmen park yapan ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 34 UA 3575 plakalı aracını 22.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000120 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Ali BETİL’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 34 GD 4150 plakalı aracını 22.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000119 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Hasan TOKDEMİR’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 34 EU 2179 plakalı aracını 22.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000118 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Engin BOZYOKUŞ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
4-34 GU 5718 plakalı aracını 24.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000128 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Cumhur ERGİN’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
5-34 TJ 3620 plakalı aracını 24.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000129 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sadık KANIGÜR’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
6-34 JFB 98 plakalı aracını 24.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000125 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Atilla TUNÇ’a kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
7- 34 EJT 45 plakalı aracını 24.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000123 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen TM İç ve Dış Ticaret Madencilik Ltd.Şti firmasına kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
8-35 AC 6257 plakalı aracını 24.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000124 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Aziz SEVİMLER’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
9- 17 NK 957 plakalı aracını 24.06.2015 tarihinde park yasağı olan yere park ettiği 000127 seri nolu idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Sinan EGE’ye kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:122
Belediyemiz Encümeni 09.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Para Cezası
Belediyemiz zabıtalarınca yapılan rutin kontrollerde Beldemiz Gökçetepe Mahallesi üzerinde yasak olmasına rağmen seyyar satıcılık yaptığı ve haklarında idari yaptırım karar tutanağı tutularak 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32.maddesine istinaden para cezası kesilen aşağıda isimleri belirtilmiş şahısların;
1- 17 DL 967 plakalı kamyoneti ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 21.06.2015 gün ve 000117 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Hakan ÖZTÜRK’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
2- 17 SP 794 plakalı kamyoneti ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 19.06.2015 gün ve 000096 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen İrfan AKGÜL’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
3- 17 FH 642 plakalı kamyoneti ile seyyar satıcılık yaptığı ve aracındaki hoparlör ile bağırarak çevreyi rahatsız ettiği 24.06.2015 gün ve 000097 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile tespit edilen Umut ÖZTÜRK’e kesilen 208,00 TL idari para cezasının oybirliği ile onanmasına,
Cezaların tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

KARAR NO:123
Belediyemiz Encümeni 09.07.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi
Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan isimleri aşağıda yazılı dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma taleplerinin, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
Fazilet YENER Sahil Mah.süleyman SAKALLI Cad.No:152
Hasan YAR Gökçetepe Mah.154 ada 15 parsel
Yahya KOL Mıhlı Mah.Osman TAN 1.Sokak No:3