09.08.2018 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
342

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 09.08.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:134

Belediyemiz Encümeni 09.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Yola Terk-İfraz

09.08.2018 tarih ve 2631 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 01.08.2018 tarih ve  1666  kayıt sayılı dilekçe eki  sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Tepemahallesi  Mevkii, i17d23a1b  pafta, 219  ada, 2 nolu parsel için hazırlanan yola terk-ifraz dosyası 04/05/2007 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-308) i17d23a1b  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe  Mahallesi, Tepemahalle  Mevkii, i17d23a1b  pafta, 219  ada, 2 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın A ve B  nolu parsellerin tam imar parseli olacak şekilde  ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:135

Belediyemiz Encümeni 09.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Yola Terk

09/08/2018 tarih ve 2633 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 07/08/2018 tarih ve  1696  kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Mıhlı Mahallesi, Beybağlar  Mevkii, i17d23a2a  pafta, 190  ada, 16 nolu parsel için hazırlanan yola terk dosyası 20/06/2003 tarih ve 24 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan  (PİN-309) i17d23a2a  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve konut alanında kalmaktadır. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Mıhlı  Mahallesi, Beybağlar Mevkii, i17d23a2a  pafta, 190  ada, 16  nolu parselde kayıtlı avlulu kargir ev vasıflı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın   3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:136

Belediyemiz Encümeni 09.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Yola Terk-İfraz

08/08/2018 tarih ve 2632 sayılı Başkanlık Makamı yazısı ile Fen İşleri Müdürlüğünce incelenerek uygun görüşle  teklif edilen ; 07/08/2018 tarih ve  1695  kayıt sayılı dilekçe eki sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Sahil Mahallesi, Orta Mahalle  Mevkii, i17d23a1a  pafta, 297  ada, 6 nolu parsel için hazırlanan yola terk-ifraz dosyasında bahsi geçen parselin Bahçeli Kagir Ev vasfında olduğu yeni oluşacak parselin cinsinin arsa olarak değiştirilmesine yönelik  i17d23a1a  imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda ve ticaret-turizm alanında kalmakta olup; 297 ada, 6 parselde Bahçeli Kagir Ev vasıflı taşınmazın vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Parselin tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazın bir kısmının yola olmak üzere kamuya bedelsiz yola terkinden sonra kalan kısmın A ve B nolu parsellerin tam imar parseli olacak şekilde  ifrazı hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:137

Belediyemiz Encümeni 09.08.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Genel

Küçükkuyu Fernur Sözen ortaokulu  Müdürlüğü 31.07.2018  tarih ve E.13998999  sayılı yazısı  ile okulun yeni eğitim öğretime hazır olması için ihtiyacı olan malzeme ve tamiratların yapılması  talebi Encümenimizce değerlendirilmiş olup; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/b maddesine göre  Belediyemiz tarafından alınmasına ve bedellerinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

09.08.2018  tarihli Encümen   4  adet karardan ibarettir.