10.09.2015 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
81

Belediye Encümeninin 10.09.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan karar aşağıdaki gibidir.
Tüm Halkımıza ilan olunur.

KARAR NO:170
Belediyemiz Encümeni 10.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemizin kışlık nüfusu onbin , yazlık nüfusu ise yüzbinleri bulduğundan Beldemizde kesintisiz çalışmakta olan Atıksu Arıtma Tesisimiz mevcuttur.Ancak şehiriçi atıksu bağlantılarındaki olası arızalar ile yaz dönemindeki çok yoğun nüfus artışından dolayı oluşabilecek sorunlardan ( tıkanmalardan) Beldemizdeki turizmin olumsuz etkilenmemesi için yeni bir kanal açıcı aracı ile yine yeni bir adet yirmi tonluk vidanjöre ihtiyacımız bulunmaktadır.Beldemiz Küçükkuyu’nun turistik bir belde olması,yaz nüfusunun çok yoğun olması ve mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen bahse konu kanal açıcı ile yirmi tonluk vidanjörün beldemiz için çok acil ihtiyacı olunduğu göz önünde bulundurularak hibe yoluyla Belediyemiz adına temin edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan talepte bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:171
Belediyemiz Encümeni 10.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Fosseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Deniz 1.Sokak no:8 ( Tosun apartmanı) adresinde Gülay GÜZELİŞ, Ali SÜRER, Mükerrem KOÇAKLI, Mehmet Akif ZALOĞLU ve Şükran ÖZZEYBEK adlarına kayıtlı binanın fosseptiğinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilerek su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:172
Belediyemiz Encümeni 10.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Küçükkuyu İlkokulu Müdürlüğü’nün 09.09.2015 tarih ve 257 sayılı yazısı ile okulda kullanılan fotokopi makinesi ile tonerler için yapılacak harcamaların 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi gereğince kurumumuz bütçesinin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:173
Belediyemiz Encümeni 10.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: Genel
Beldemiz Küçükkuyu Sahil Mahallesi Liman içinde bulunan Ahmet POLAT adına kayıtlı Kafe Mola ünvanlı işyerinin atık suyunun Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma talebinin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:174
Belediyemiz Encümeni 10.09.2015 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.
KARAR ÖZETİ: İmar Uygulama Dosyası
Sorumlu Mühendis Cengizhan IŞITAN tarafından hazırlanan, 10.09.2015 tarihli ve 20152971 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü’nün Başkanlık Makamına yazmış olduğu 1/1000 uygulama imar planına göre uygun olarak hazırlandığını belirten yazısına istinaden Çanakkale İli Ayvacık İlçesi, Mıhlı Köyü, Karaotlar mevkii, pafta İ17D-18-C-3-A, 310 Ada, 15 parselde zeytinlik vasfında Hatayı YAPRAK adına kayıtlı taşınmazın tamamında yapılan imar uygulaması sonucu oluşan A nolu tam imar parseli, B nolu tam imar parseli ve C nolu Şuyulu imar parseli ( Güneyindeki Parsel Artığı ile birleşmesi şartıyla) konut alanında kalmakta, konut alanı dışında kalan kısmın ise yola ve parka olmak üzere kamuya bedelsiz terkini için hazırlanan dosyanın onayının 3194 sayılı İmar Kanunun 15.ve 16.maddelerine göre uygun olduğuna encümenimizce oy birliği ile karar verildi.