2022 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

0
280

2022 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ İLANI

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Küçükkuyu Belediye Meclisi aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03.01.2022 Pazartesi Günü saat 15.00 de mülkiyeti  Belediyemize ait olan  Mıhlı Mahallesi,  Akgün Albayrak Caddesi, No:100 adresinde bulunan AS 1-Cafe  Salonunda toplanacaktır.

TÜM HALKIMIZA VE MECLİS ÜYELERİMİZE İLAN OLUNUR 

GÜNDEM : 

1-5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Denetim   Komisyonu üye seçimi.

2-5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereği  Belediye Meclis Tatil Ayı ve toplantı gününün belirlenmesi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesine istinaden 2022 Yılı   Meclis Başkan  ve  Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4– Kurumumuzda tam ve kısmi zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Belirlenmesi.

5– Kurumumuzda 2022 yılı içinde istihdam edilecek geçici işçi vizeleri konusunun görüşülmesi.

6-5393 sayılı Belediye Kanunu ve  4857 sayılı İş Kanunu gereği  işyeri hekimi ile sözleşme yapılması konusunun  görüşülmesi

7– Kurumumuzda itfaiye ve zabıta hizmetlerinde kadrolu olarak çalışan personele 2022 yılı aylık fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunun görüşülmesi.

8- Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden kiralanan  Mıhlı Mahallesi, Beybağlar  Mevkii, 283 ada 12 nolu parseldeki taşınmazın  kira bedeli konusunun görüşülmesi.

9 – Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden Belediye Hizmet Garajı olarak  kullanılmak   üzere kiralanan taşınmazın, kira bedeli konusunun görüşülmesi.

10- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile  ilgili askı  süresi içerisinde yapılan itirazlar dair Küçükkuyu Belediye  Meclisinin 06.12.2021/ 56 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin 2021/6 sayılı İmar  Komisyon  Raporunun  görüşülmesi.

11- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile  ilgili askı  süresi içerisinde yapılan itirazlar dair Küçükkuyu Belediye  Meclisinin 06.12.2021/56 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin 2021/7 sayılı  İmar  Komisyon  Raporunun  görüşülmesi.