23.12.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
207

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 23.12.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

 

KARAR NO:123

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 22.12.2021 tarih ve 2021/3502 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

E**** A******: Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi, Esentepe Sokak No:2 Küçükkuyu

H**** Ş****: Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi, Esentepe Sokak No:6 Küçükkuyu

KARAR NO:124

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına              eklenmesi konusu.

Garaj Amirliğinin 22.12.2021 tarih ve 2021/3508 sayılı yazısı ile teklif edilen Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi, Bahçıvan Sokak, No:12 adresinde bulunan  M**** Y*****, B**** B****** ve B**** N**** tarafından  verilen 30/11/2021 tarih ve 1349 sayılı toplu dilekçe, Encümenimizce değerlendirilmiş olup;  bina fosseptiklerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su bedelinin faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:125

KARAR ÖZETİ: Ödenek Aktarma işlemi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.12.2021 tarih ve 3507 sayılı teklif yazısı ile; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev ve Yetkileri” bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Aktarma” başlıklı 36. Maddesi; “(1) Aktarma; bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan eklemedir. (2) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır…” hükümlerine istinaden; Ödenek Aktarma Cetvelinde detayları belirtilen, ödenek fazlalığı bulunan ve yıl sonunda imha edilecek olan fazla kalemlerden, ödenek ihtiyacı bulunan ve eksiye düşecek olan kalemlere aktarılmak üzere 168.962,93 TL’nin aktarılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

23.12.2021 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.