30.12.2021 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
134

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 30.12.2021 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR NO:126

KARAR ÖZETİ: Ödenek İmha

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.12.2021 tarih ve 3573 sayılı yazısı ile teklif edilen  Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Ödeneklerin İptali ve devri ile ilgili 39. Maddesine istinaden; yıl sonunda kullanılmayan Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın dördüncü düzeyleri ödeneklerinin iptal  edilmesinin uygunluğuna  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:127

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Zabıta Amirliğinin 29.12.2021 tarih ve 3609 sayılı teklif yazısı ile; Belediyemiz Zabıtaları tarafından 28/12/2021 tarihinde saat:14:50’de (Vergi No: 153******** ) M****** D***** isimli şahısın Beldemiz Mıhlı Mahallesi, Zeus Caddesi, No:2 adresinde bulunan M** * T** Fırın ve Unlu Mamulleri ünvanlı işyerine yapılan denetimde bazı tekli ekmeklerin 230 gramdan eksik olduğu fotoğrafları çekilerek tespit edilmiş olup, Düzenlenen tutanağa   istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanununun  Emre Aykırı Davranış başlıklı 32 nci maddesi gereği ilgilisi M****** D****’e 2021 yılı para ceza miktarı olan 427,00TL(dörtyüzyirmiyedilira) para cezası yazılmasına ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:128

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin görüşülmesi.

Fen İşleri Müdürlüğünün 29.12.2021 tarih ve 2021/3605 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan, aşağıda isimleri belirtilen dilekçe sahiplerinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazın atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

T****t Ç****: Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:94 Küçükkuyu

G***** K*****: Gökçetepe Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:90 Küçükkuyu

30.12.2021 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.