BELEDİYE ENCÜMENİNİN 11.01.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:02

Belediyemiz Encümeni 11.01.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ:Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin  talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve  her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Yıldırım ÖNEY  : Küçükkuyu Sahil Mahallesi, Asmalı Sokak No:23

Engin YAVAŞ    : Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Zeytinlik 1. Sokak No:11

KARAR NO:03

Belediyemiz Encümeni 11.01.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (a) bendine istinaden, kış mevsiminin gelmesi nedeniyle Beldemiz Küçükkuyu’da yaşayan fakir ve bakıma muhtaç ailelere kömür alınarak dağıtılmasına ve bedelinin bütçenin ilgili kaleminden ödenmesine Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:04

Belediyemiz Encümeni 11.01.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Tutanak

Belediyemiz Zabıtaları tarafından, 06/01/2018 tarihinde saat:10:06’da Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akşemsettin Caddesinde bulunan Belediye şebeke su borusunu, Seyit EROL isimli şahsın inşaat yapımı esnasında izinsiz olarak kazı yaptığı ve su borusunu patlattığı, şebeke suyunu yaklaşık 1 saat yola  aktığı tespit edilmiş olup, 000626 nolu Zabıt Varakası  düzenlenerek tutanak altına alınan işlemle ilgili   Belediyemiz Zabıta  ve su işleri görevlileri tarafından meydana gelen zarar tutanakla tespit edilmiş olup;  tutanak altına alınan işlemle ilgili 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği Seyit EROL isimli şahısa 259.00 TL. para cezası ve boşa akan su miktarı ile su borusu tamirat ücreti :292,50 TL. (ikiyüzdoksanikilira ellikuruş) olmak üzere toplam 551,50(Beşyüzellibirlira ellikuruş) TL yazılmasına ve  cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:05

Belediyemiz Encümeni 11.01.2018 tarihli toplantısında 5393 sayılı Belediye Kanunun 34 ve 35 inci maddeleri gereğince aşağıda isim ve imzaları yazılı bulunan üyelerin iştirakleriyle Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

KARAR ÖZETİ: Genel

11.01.2018 tarih ve 0073 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünün Başkanlık Makamı teklif yazısı ile Kurumumuz Fen İşleri Müdürlüğü’nün uygulama alanları içersinde kalan, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve bunun gibi kanunlar ile bağlı mevzuatında olan değişiklikler, düzenlemeler ve tebliğler konusunda, diğer taraftan imar mevzuatına göre yapılan plan tadilatları, ilave imar planları, 18. madde uygulaması, tevhit, ifraz dosyalarına yapılan itirazlar ve itirazlar sonucu oluşacak hukuki konularda Müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi ve yapılacak işlemlerde kişilerin ve kamunun menfaatlerinin hukuka uygun olarak korunması ve yürütülmesi konularında bilgi sağlamak amacı ile 15.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere hizmet alımının yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

11.01.2018  tarihli Encümen 4 adet karardan ibarettir.