11.06.2020 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
241

 

 

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 11.06.2020 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

KARAR NO:42

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Fen İşleri Müdürlüğünün 09.06.2020 tarih ve 1386 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Mıhlı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde Denizkızı ve Özkur Sitesi yanında Belediyemize ait büfe yeri için, 27/12/2018 tarih ve 216 sayılı Encümen Kararına istinaden, ihale yapılmış ve 30/01/2019 tarihinde Rukiye KIRCA ile 3 yıl süreli sözleşme imzalanmış olup; 08.06.2020 tarih ve 0661 sayılı Kazım KIRCA tarafından verilen dilekçe ile Rukiye KIRCA’nın 13/04/2020 tarihinde vefat etmiş olduğuna dair ölüm belgesi kurumumuza sunulmuş olup; ilgili dilekçede dilekçe sahibi sözleşme süresine kadar söz konusu büfeyi kiralamak istemektedir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 67. maddesi ve sözleşmenin 1. maddesi gereğince, Rukiye KIRCA’nın kiralamaya ilişkin borcu bulunmaması halinde 30/01/2019 tarih ve 332255-1092 makbuz numaralı kesin teminat miktarlarının iade edilmesi ve dilekçe sahibi (TCKNo: 322********)Kazım KIRCA için devir işlemlerinin yapılmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:43

KARAR ÖZETİ: Genel

Belediyemiz Garaj Amirliği tarafından 09/06/2020 tarih ve 20201385 sayılı teklif yazısı ile Beldemiz Küçükkuyu coğrafik özelliği sebebi ile stratejik bir alanda olduğundan göçmen tabir edilen yabancı uyruklu vatandaşların Avrupa’ya geçiş için kullandığı özel bir bölgede bulunmaktadır. Beldemizde görevli olan Sahil Güvenlik Komutanlığıda, bu göçmen vatandaşları yakalayarak gerekli işlemlerin yapılması maksadı ile beldemiz liman içi mevkiine getirmektedir. Hal böyle olunca onlarca-yüzlerce göçmen vatandaşın tuvalet ihtiyaçları liman içinde belediyemize ait WC den giderilmek zorunda kalmaktadır. Diğer taraftan liman içinde başka umumi tuvalet olmadığından beldemizi ziyarete gelen günü birlik ve diğer vatandaşlarda bu tuvaleti kullanmak zorundadır. Belediye personelimiz ile yapmış olduğumuz tuvalet hizmetinde son günlerde aşırı yoğunluktan dolayı bazı aksaklıklar yaşanmakta olduğundan, söz konusu tuvalette daha sağlıklı hizmet verilebilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilerek 3 yıllığına kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:44

KARAR ÖZETİ: 3194/32 Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 11.06.2020 tarih ve 1400 sayılı teklif yazısı ile Küçükkuyu Beldesi, Gökçetepe Mahallesi, Özsoy Sokak No:4 A Blok D:2 bulunan tapuda İ17D22B2B pafta, 265 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde (TCKNo:342********) Meryem ARTAN adına kayıtlı dairenin bodrum katında bulunan mimari projesinde 2 nolu dairenin kömürlük eklentisi olarak görünen alan için, 18.10.2018 tarih, 2ZMBVR9F Belge ve 2703426 başvuru numarası ile alınmış olan Yapı Kayıt Belgesine istinaden; belgenin alındığı tarihte bahse konu alanın oda olmadığı beyan edilenin aksine Kömürlük ve odunluk olduğu, Ytong tuğla ile bölünmek suretiyle elektrik, su tesisatı döşendiği mutfak ve tuvalet-banyo eklenerek meskene çevrildiği tespit edilmiştir. Şikayete konu odunluk ve kömürlüğün meskene çevrilmesi Yapı Kayıt Belgesi başvurusu için 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı binada bulunan diğer kat maliklerinin sözlü ve yazılı şikayeti üzerine Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Elemanları tarafından yerinde yapılan kontroller sonucunda meskene dönüştürülme işlemlerinin devam ettiği ve mahalinde çalışma yapıldığı görüldüğünden çalışmalar durdurularak 13.04.2020 tarih ve 05 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenmiş olup; Verilen 1 ( Bir ) aylık süre sonucunda yapılan kontrollerde meskene çevrilen kömürlük mimari projesine uygun hale getirilmediği tespit edilmiştir söz konusu aykırılıklar 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesine istinaden yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve TCK ‘nın 184/1. Maddesi gereği yapı sahibi (TCKNo:342********) Meryem ARTAN’a hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:45

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan dilekçesinin görüşülmesi;

Fen İşleri Müdürlüğünün 11.06.2020 tarih ve 1401 sayılı teklif yazısı ile Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahibinin talebi uygun görüldüğünden; taşınmazının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgilisince karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

– Enver TERZİ: Mıhlı Mahallesi, Yalıpınarı 4.Sokak No:30

– Mehmet ERTEK: Sahil Mahallesi, Asmalı Sokak No:11

– Mustafa ÜRER: Gökçetepe Mahallesi, Değirmen 1.Sokak No:9

– Erdal KAYADİBİ: Sahil Mahallesi, Mehmet Dede Efendi Caddesi No:15

KARAR NO:46

KARAR ÖZETİ: Kiralama

Zabıta Amirliğinin 11.06.2020 tarih ve 1403 sayılı teklif yazısı ile tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ”pandemi” olarak nitelendirilen (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, Devletimiz tüm kurumlarıyla çeşitli önlemler almıştır. Alınan bu önlemlerden birisi de, tüm ülkemizde yardıma muhtaç vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda Vefa Destek Grupları tarafından hizmet verilmesidir. Bu maksatla Beldemizde de Liman İçi mevkiinde daha önceleri Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu olarak kullanılan ve Yapı Kayıt Belgeli yapı, Vefa Destek Gruplarının vatandaşlarımıza maske, yiyecek, sosyal yardım ve buna benzer yardımların yapılması için kullanıldığı bir irtibat bürosu şeklinde hizmet vermiştir. İçinde bulunduğumuz günlerde, Devletimizin normalleşme çalışmaları kapsamında pandemi süresince alınan kısıtlama kararlarının gevşetilmesi ile söz konusu yapının kullanımına ihtiyaç kalmamıştır. Bu sebeple, anılan yapının gelir getirici maksatlı olarak kullanılması İdaremiz menfaatine olacağından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihale edilerek 3 yıllığına kiralanmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

 

11.06.2020 tarihli Encümen 5 adet karardan ibarettir.