12.01.2023 TARİHLİ BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI.

0
149

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.01.2023 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

 

KARAR  NO:08

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.01.2023 tarih ve 2023/4936 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, Y**** *.S**** No:*  adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 3** ada, * parselde bulunan G**** K******** S***** Y****** K***** tarafından ruhsatsız olarak yapı yapıldığı görüldüğünden, yapılan uygulama 01.12.2022 tarih ve 6* sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiş ve Yapı Tatil Zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 08.12.2022 tarih ve 259 numaralı Encümen Kararı alınmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak  gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği  yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve G**** K******** S***** Y****** K***** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:09

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.01.2023 tarih ve 2023/4962 sayılı yazısı ile teklif edilen; Çanakkale İli. Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu Beldesi, M**** M********, A***** *. S****, No:* adresinde ve tapuda İ17****** pafta, 1** ada, 8* parselde bulunan M***** A***** adına kayıtlı yapı üzerinde ruhsat ve eki projelere aykırı olarak binaya bitişik depo yapıldığı görüldüğünden yapılan uygulama 01.12.2022 tarih ve 6* sayılı Yapı Tatil Zaptı tutularak mühürlenmiştir. Yapı Tatil Zaptına istinaden sorumlular hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesine göre işlem yapılarak 08.12.2022 tarih ve 260 numaralı Encümen Kararı alınmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri tarafından anılan kanunda belirtilen yasal süre sonrasında söz konusu aykırılığa yönelik yerinde yapılan kontrolde, ruhsat ve eki projelere aykırı imalatların giderilmediği görüldüğünden, 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 32. maddesine göre işlem yapılarak ruhsat eki projelere olan aykırılığın yıkım kararının alınmasına, yıkım işleminin Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.Maddesine istinaden Zabıta Amirliği ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkili personelleri tarafından gerekli tedbirler alınarak  gerçekleştirilmesine, İmar Kanununun ilgili maddesi gereği  yıkım  masraflarının ilgilisinden tahsil edilmesine ve yapı sahibi (TCKNo:521********) M***** A***** hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184/1. maddesi gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO:10

KARAR ÖZETİ:Genel

Park ve Bahçeler  Müdürlüğünün 11.01.2023 tarih ve 2023/4985 sayılı yazısı ile teklif edilen; Mülkiyeti Belediyemize ait  olan zeytinliklerin (Park, otopark, yeşil alan ve Küçükkuyu içinde imarla oluşan kamuya bedelsiz terkin edilmiş yerlerde kalan zeytin ağaçlarının) mahsullerinin toplanıp değerlendirilmesine dair  08.09.2022 tarih ve 2022/187 sayılı Encümen Kararına istinaden 2886 sayılı yasa kapsamında zeytin toplama işlemi ihale edilmiş ancak katılımcı olmadığından zeytin mahsulü toplama işi 17/10/2022 tarihli tutanağa bağlanarak Belediyemiz personelleri tarafından oluşturulan  ekiplerce  yapılmıştır. Encümenimizce yapılan incelemede 2022/2023 yılı zeytin mahsulleri   toplama işlemi sonrasında toplanan zeytinlerden 3804 Kğ, 1 asit Natürel Yemeklik Zeytinyağı elde edilmiştir. Kurumumuz taşınır kayıtlarında önceki yıldan yöremizin tanıtımı için yapılacak olan festival  ve etkinliklere gelen misafirlere zeytin ve zeytinyağı olarak ikram edilmek üzere stoğumuz bulunmakta olup; 26.12.2022 tarihli tutanağa bağlanan zeytinyağının  tamamının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda ihaleye çıkılmasına Encümenimizce katılanların oy birliği ile karar verildi.