BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.07.2018 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

KARAR NO:109

KARAR ÖZETİ: Foseptiklerin Kurumumuz vidanjörleri ile çekilerek su faturalarına eklenmesi konusu

Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi, Güneşli Sokak, No:11 adresinde bulunan  Beyazkent Konakları Sitesi: A Blok: Ali Ruhi ALSANCAK, Ömer KIRMIZITARLA, Erkan İMREN, Fatiş KILIÇOĞLU, B Blok: Aynur KUMCU, Hüseyin ÖZYILDIRIM, S.Mehmet ÜRÜNDÜ, A.Cem KUYBU C Blok: İbrahim YILMAZOĞLU, Caner ALACAOĞLU, Nursen SARI, Ahmet SEZER D Blok: Azer GÜVEN, Ayten BORAN, Emine Adem ULUKUŞ, Fatih UĞURLU,Mehmet ŞAHİNER, Türer ÖZER  tarafından Beyazkent Konakları   Sitesindeki binalarla   ilgili  verilen  06.07.2018 tarih ve 1466 sayılı dilekçe  ile  Mıhlı Mahallesi, Bahadır Sokak, No:11 adresinde bulunan Malik sahipleri: Nurhan KICIMAN, Fikret ÖZKAYA, Kadriye ÜNSAC, Erdoğan DURMAZER, İsmail DURMAZER, Mehtap YILDIRIM, Hülya AZİZAĞAOĞLU tarafından verilen 29.06.2018 tarih ve 1402 sayılı dilekçeleri  Encümenimizce değerlendirilmiş olup; fosseptiğlerinin Belediyemize ait vidanjörler tarafından çekilmesi ve su faturalarına eklenerek tahsil edilmesi taleplerinin  uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:110

KARAR ÖZETİ: Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazlarını bağlatmak için yazılı başvuruda bulunanların dilekçelerinin   görüşülmesi;

Kurumumuz kanalizasyon sistemine ilgili taşınmazları bağlatmak için yazılı başvuruda bulunan ismi aşağıda belirtilen dilekçe sahiplerinin talepleri uygun görüldüğünden; taşınmazlarının atık sularını Belediyemiz kanalizasyon sistemine, bağlatma işleminin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü gözetiminde ve her türlü masrafın ilgililerince  karşılanması şartıyla uygun olduğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Harun KETİ           :Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi, Süleyman Demirel Caddesi  No:9

Nurgül YÜCEDAĞ   :Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 11.Sokak, No:23

Yılmaz DEVECİ       :Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 3.Sokak, No:9

Fatma KEKİK           :Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 3.Sokak, No:1

Güner YAZAR          :Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 3.Sokak, No:4

Şükran KÖPRÜKÖY: Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 3.Sokak, No:17

Ali Rıza AKIN          :Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Bağbaşı 3.Sokak,  No:14

Fehim KARATAŞ    :Küçükkuyu  Mıhlı Mahallesi, Yıldız 2.Sokak, No:24

KARAR NO:111

KARAR ÖZETİ: Tevhiden yola terk

İlgilisi Hasan SÖNMEZ ’in  10/07/2018 tarih ve 1483 kayıt sayılı dilekçesine  istinaden; 11.07.2018 tarih ve 2265 sayılı Fen İşleri Müdürlüğünce  uygun görüşle sunulan Başkanlık Makamı teklif yazısı ile sorumlu mühendis Cengizhan IŞITAN  tarafından hazırlanan, Beldemiz sınırları içerisinde tapuda; Gökçetepe Mahallesi, Köyiçi Mevkii, i17d23a1b pafta, 155 ada, 7 ve 15 nolu parseller için 04/08/2016 tarih ve 130 nolu alınan Encümen Kararının süresi geçtiği için Encümen kararının iptal edilerek , Gökçetepe Mahallesi, i17d23a1b pafta, 155 ada, 7 ve 15 nolu parseller için hazırlanan tevhiden yola terk dosyası 08/07/1993 tarih ve 3/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan i17d23a1b imar paftasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kullanım amacı tarım dışı alanda olup konut alanında kalmaktadır. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi, Gökçetepe Mahallesi i17d23a1b pafta, 155 ada, 7 ve 15 nolu parsellerin vasfının arsa olarak değiştirilmesinde sakınca yoktur. Plana uygun olarak hazırlanan Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Gökçetepe Mahallesi, Köyiçi Mevkii  i17d23a1b pafta, 155 ada, 7 ve 15 nolu parsellerde kayıtlı zeytinlik vasıflı Hasan SÖNMEZ adına kayıtlı taşınmazların tamamında yapılan imar uygulaması sonucu taşınmazların tevhid edilmesinin ve bir kısmının yola olmak üzere  kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın  tam imar parseli olacak şekilde  hazırlanan dosyanın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve  16. maddelerine göre uygun olduğuna, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi .

KARAR NO:112

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 7179 7927-166.03-E-1329 sayılı yazı eki Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 444641 sayılı yazılarında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı bildirilmiş olup; Konu ile ilgili olarak; Belediyemiz Zabıta Amirliğine inşaat yasakları ile ilgili telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikâyetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrolde, Beldemiz Küçükkuyu Gökçetepe Mahallesi Halil Efendi Caddesi No:19 adresinde İsmail YANAR tarafından İnşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, fotoğrafları çekilerek 02/07/2018 tarihinde saat:15:10’da, 000016 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi İsmail YANAR’a 259,00TL. para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:113

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 7179 7927-166.03-E-1329 sayılı yazı eki Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 444641 sayılı yazılarında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı bildirilmiş olup; Konu ile ilgili olarak; Belediyemiz Zabıta Amirliğine inşaat yasakları ile ilgili telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikâyetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrolde, Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi  Kızılsu 5.Sokak No:1/K adresinde Halil İLSAY tarafından İnşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, fotoğrafları çekilerek 04/07/2018 tarihinde saat:14:30’da 000019 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi Halil İLSAY’a 259,00TL. para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:114

KARAR ÖZETİ: Tespit Tutanağı

Ayvacık Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.05.2018 tarih ve 7179 7927-166.03-E-1329 sayılı yazı eki Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve 444641 sayılı yazılarında 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında inşaat yasakları uygulanacağı bildirilmiş olup; Konu ile ilgili olarak; Belediyemiz Zabıta Amirliğine inşaat yasakları ile ilgili telefon ve diğer iletişim araçları ile gelen şikâyetler üzerine Belediyemiz Zabıtalarının yaptığı kontrolde, Beldemiz Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi Akgün Albayrak Caddesi, No: 78 adresinde ASE YAPI İNŞ. TEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Yetkilisi Hüseyin Ahmet SÜZEN  tarafından İnşaat yapım faaliyetlerinde bulunduğu yasağa uymadığı görülmüş olup, fotoğrafları çekilerek 09/07/2018 tarihinde saat:15:30’da 000018 nolu tespit tutanağı düzenlenmiştir. Düzenlenen tutanağa istinaden, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği ilgilisi ASE YAPI İNŞ. TEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Yetkilisi Hüseyin Ahmet SÜZEN’e 259,00TL. para cezası yazılmasına  ve cezanın tebliğ tarihinden itibaren 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmesine; ödenmemesi durumunda aynı kanunun ilgili maddelerinin uygulanmasına  Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

 

12.07.2018  tarihli Encümen 6  adet karardan ibarettir.