12.12.2019 BELEDİYE ENCÜMEN KARARLARI

0
154

BELEDİYE ENCÜMENİNİN 12.12.2019 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

 

 

TÜM HALKIMIZA İLAN OLUNUR.

 

 

KARAR NO:155

KARAR ÖZETİ: Aktarma

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.12.2019 tarih ve 3178 sayılı yazısı ile teklif edilen;

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. Maddesine istinaden 2019 Mali yılı bütçesinin Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında ödenek aktarması ihtiyacı doğduğundan 0111-032101 Kırtasiye Alımları kodundan 10.000,00TL’nin 0111-015152 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler koduna 10.000,00TL, 0111-037101 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları kodundan 1.000,00TL, 0111-035304 Geçiş Ücretleri koduna 1.000,00TL, 0139-032990 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları kodundan  30.000,00TL’nin 0139-011101 Temel Maaşlar koduna 30.000,00TL, 0139-034204 Mahkeme ve Harç Giderleri kodundan 40.000,00TL’nin 0139-032303 Elektrik Alımları koduna 40.000,00TL, 0510-037190 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları kodundan 70.000,00TL’nin 0510-031901 Diğer Mal ve Malzeme Alımları koduna 70.000,00TL aktarılmasının uygunluğuna Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:156

KARAR ÖZETİ: 3194/32.Mad.

Fen İşleri Müdürlüğünün 12.12.2019 tarih ve 3181 sayılı yazısı ile teklif edilen;          Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesi Bahçelievler 3.Sokak No:5 adresinde bulunan İsmet ERDEM’e ait 2 katlı iskanlı yapının üst terasına önceki yıllarda gölgelik amaçlı yapılan etrafı açık alanın tamamını duvar örerek kapalı alana çevirdiği, yeni bir kat oluşturduğu inşaai faaliyet yaptığı Fen İşleri Müdürlüğü Elemanlarının yerinde yaptığı kontroller sonucunda tespit edilmiş ve 04.10.2018 tarih 08 sayılı Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenip, 22.11.2018 Tarih ve 196 sayılı Encümen Kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre işlem yapılmış ve yasal süresi içerisinde yıkılıp eski haline getirilmemiş olup;  Arşiv araştırması sonucunda sehven unutulduğu tespit edilen söz  konusu yer ile ilgili aykırılıkların 3194 sayılı İmar Kanunun 32.Maddesine istinaden verilen 30 günlük süre  sonunda yıkılıp eski haline getirilmediğinden  yıkım işleminin Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği tarafından yapılmasına , 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden kurumumuz Zabıta ve  Fen işleri yetkili elemanlarının gerekli tedbirleri alarak yaptıkları yıkım işleminin masrafların ilgilisinden tahsil edilmesine ve  TCK ‘nın  184/1. Maddesi gereği  yapı sahibi İsmet ERDEM hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulmasına Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO:157

KARAR ÖZETİ: Genel

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.12.2019 tarih ve 3179 sayılı yazısı ile teklif edilen;

Belediyemiz Tahsilat Servisinde 01.01.2020 tarihinden itibaren kullanılmak üzere Kredi Kartı Tahsilat Makbuzu: K/Serisi: 00001-50.000, Posta Çekleri Tahsilat Makbuzu: P/Serisi: 00001-30.000, Banka Tahsilat Makbuzu: B/Serisi: 00001-50.000 ve Mahsup Tahsilat Makbuzu: M/Serisi: 00001-30.000 adet makbuz bastırılmasının uygunluğuna Belediyemiz Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

12.12.2019 tarihli Encümen 3 adet karardan ibarettir.